Uutta kirjanpitolakia sovelletaan aikaisintaan 1.1.2016 alkaviin tilikausiin

Kirjanpitolainsäädäntöä uudistetaan vuoden 2015 aikana. Pienille yrityksille kaavaillaan mahdollisuutta maksuperusteiseen kirjanpitoon. Myös konsernitilinpäätösvelvoite poistunee pienimmiltä yhtiöiltä.

Uudessa kirjanpitolainsäädännössä yritykset ryhmiteltäisiin neljään luokkaan kokonsa perusteella: mikro-, pien-, keskikokois- ja suuryrityksiin. Yrityksen luokalla olisi merkitystä erityisesti tilinpäätössääntöjen määräytymisen kannalta.

Uudistukset perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2013 perustetun työryhmän selvittämiin kirjanpitolain ja siihen liittyvän muun sektorilainsäädännön muutostarpeisiin. joissa on huomioitu erityisesti EU:n viimeaikainen tilinpäätösnormiston kehitys.

Uutta lakia sovelletaan aikaisintaan 1.1.2016 alkaviin tilikausiin, mutta sen on kaavailtu tulevan voimaan 20.7.2015 alkaen.