Velkojan oikeutta hakea yritys konkurssiin halutaan rajoittaa

Hallitus on antanut lakiesityksen, jolla rajoitetaan velkojan oikeutta hakea yritys konkurssiin. Koronaviruspandemia aiheuttaa monille yrityksille taloudellista ahdinkoa, joka useimpien osalta ei kuitenkaan jää pysyväksi. Tavoitteena on auttaa mahdollisimman monia yrityksiä selviämään näistä taloudellisista vaikeuksista.

Tilapäiset maksuvaikeudet voivat tavallisesti johtaa konkurssiin. Nyt pyritään antamaan yrityksille aikaa selviytyä haastavien aikojen yli ilman, että yritystoimintaa täytyy lopettaa.

Konkurssilain mukaan yritys oletetaan maksukyvyttömäksi, jos se ei ole maksanut velkaansa viikon päästä siitä, kun se on saanut maksukehotuksen. Lakimuutoksen myötä maksukyvyttömyyden pitää olla pidempikestoista, jotta velkoja voi jatkossa tehdä konkurssihakemuksen.

Muutoksen odotetaan vaikuttavan myös perintäyhtiöiden toimintaan ja rajoittavan konkurssiuhan käyttämistä perinnässä.

Laki tulee voimaan mahdollisimman pian ja on voimassa 31.10.2020 saakka.

Lisätietoja valtioneuvoston sivuilla.