Verohallinnon ohje: Yhteisön yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus

Verohallinto on julkaissut Yhteisön yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus -ohjeen, jossa tarkastellaan ulkomaisten yhteisöjen verovelvollisuusasemaa ja tosiasiallisen johtopaikan muodostumista. Ohjeessa on huomioitu kuluvan vuoden alussa voimaan tulleiden muutosten vaikutus ulkomaisten yhteisöjen verovelvollisuusaseman määräytymiseen. Aiemmin ulkomaiset yhteisöt katsottiin Suomessa rajoitetusti verovelvollisiksi. Nyt ulkomainen yhteisö voidaan katsoa Suomessa yleisesti verovelvolliseksi, jos sen tosiasiallinen johtopaikka on Suomessa. Yleisesti verovelvollinen on Suomessa verovelvollinen maailmanlaajuisista tuloistaan.

Tosiasiallisen johtopaikan sijaintia arvioidaan tosiseikkojen ja todellisten olosuhteiden perusteella. Arvioinnissa voidaan hyödyntää esimerkiksi yhteisön päätöksentekoelinten kokousten pöytäkirjoja ja muita asiakirjoja.

Tosiasialliselta johtopaikalta edellytetään riittävää pysyvyyttä. Ulkomaisen yhteisön tosiasiallinen johtopaikka sijaitsee paikassa, jossa yhteisön hallitus tai muu päätöksentekoelin tekee yhteisön tärkeimmät ylintä päivittäistä johtamista koskevat päätökset. Lyhytaikainen tai tilapäinen ylin päivittäinen johtaminen ja päätöksenteko Suomessa ei luo Suomeen tosiasiallista johtopaikkaa.

Lue lisää Verohallinnon sivuilta »