Verohallinnon tukitoimenpiteet yrityksille

Yrityksen veroilmoitukselle voi tarvittaessa hakea lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. Erityiseksi syyksi lasketaan esimerkiksi sairastuminen, jos se on estänyt veroilmoituksen antamisen ajoissa. Maksuvaikeuksissa yritys voi hakea maksujärjestelyä. Maksujärjestelyä voi hakea uusin helpotetuin ehdoin 25.3. alkaen. Ennakkoveroon voi hakea muutosta OmaVerossa, jos yrityksen tulos näyttää muodostuvan arvoitua pienemmäksi. Verohallinto on tehostanut sekä edellä mainittujen asioiden että alv-palautusten käsittelyä. Veroilmoitusten määräaikoihin ei ole tullut muutosta, joten ilmoitukset kannattaa mahdollisuuksien mukaan jättää normaalisti määräajassa.

Ennakkovero: tarkista ja hae tarvittaessa muutosta

Jos tulot tai kulut eivät vastaa arviota yrityksen verotettavasta tuloksesta, kannattaa ennakkoveroa muuttaa. Ennakkoveron voi tarkistaa ja hakea siihen ja eräkuukausiin muutosta OmaVerossa. Ennakkoveroja voidaan poikkeuksellisesti alentaa yrityksen ilmoituksen mukaan ilman välitilinpäätöksiä tai muita kirjallisia selvityksiä.

Veroilmoitukset: voit pyytää lisäaikaa

Veroilmoitukselle voidaan myöntää erityisestä syystä lisäaikaa, kuten sairastumisen vuoksi. Lisäaikaa voi hakea OmaVerossa tai vero.fi:stä löytyvällä lomakkeella (Hakemus veroilmoituksen antamisajan pidentämiseksi). Hakemuksen tulee olla Verohallinnossa viimeistään veroilmoituksen määräpäivänä.

Erityisestä syystä voidaan myös myöhästymismaksu jättää perimättä. Tällöin tulee olla yhteydessä puhelinpalveluun tai lähettää pyyntö OmaVero-viestillä (Omat veroasiat > toiminnot > kaikki toiminnot > viestit ja ajanvaraus > lähetä viesti).

Alv-ilmoitukset: myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä

Arvonlisäveron tai muiden oma-aloitteisten verojen ilmoituksille ei ole mahdollista myöntää lisäaikaa, mutta pyytää, että myöhästymismaksu jätetään perimättä. Myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä erityisestä syystä, esimerkiksi jos ilmoituksen antaminen estyi sairastumisen vuoksi.

Näissä tilanteissa tulee olla yhteydessä Verohallintoon ilmoituksen määräpäivänä (yleinen eräpäivä 12. päivä) tai välittömästi sen jälkeen. Myöhästymismaksun perimättä jättämistä voi pyytää joko puhelinpalvelusta (arvonlisäverotus: yhteisöt 029 497 008, elinkeinonharjoittajat 029 497 014) tai lähettämällä pyyntö OmaVeron kautta viestillä (Omat veroasiat > toiminnot > kaikki toiminnot > viestit ja ajanvaraus > lähetä viesti).

Maksujärjestelyä helpotetuin ehdoin voi hakea 25.3. alkaen

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi Verohallinto tulee helpottamaan toistaiseksi maksujärjestelyn ehtoja. Lisäksi Valtionvarainministeriö valmistelee lakimuutosta tilapäisestä viivästyskoron alentamisesta niiden verojen osalta, jotka kuuluvat maksujärjestelyyn.

Jos yrityksellä on vaikeuksia maksaa veroja koronavirustilanteen takia voi helpotettua maksujärjestelyä hakea OmaVerossa 25.3.2020 alkaen. Jos maksujärjestelyä haetaan aiemmin, pyyntö käsitellään normaalin maksujärjestelyn ehtojen mukaisesti.

Lue lisää Verohallinnon sivuilta »

Yritys- ja yhteisöasiakkaiden tärkeät päivämäärät »

Lähde: Verohallinto