Verohallinto helpottaa rakentamisilmoitusten antamista

Verohallinto päätti yksinkertaistaa rakennusalan verovalvontaa alkuvaiheen kokemusten perusteella.

Vuoden 2016 alusta lähtien urakkailmoituksia voi antaa harvemmin, eikä ilmoituksia tarvita enää jokaiselta työmaalta erikseen. Pakollisia ilmoitustietoja on vähemmän ja urakoista voidaan ilmoittaa sopimuskohtaisesti. Jos tilaajayritys käyttää samaa urakoitsijaa monella työmaalla, yritys antaa vain yhden sopimuskohtaisen urakkailmoituksen. Urakkailmoitus annetaan ainoastaan urakan alkaessa ja silloin, kun laskutetaan urakkasopimuksen perusteella. Muutokset helpottavat sekä ilmoittamista että valvontaa.