Verohallinto kehittää alv-ilmoituksen uutta tietosisältöä

Verohallinto suunnittelee parhaillaan arvonlisäveron raportoinnin kehittämistä. Uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa toteutettavasta laajennetusta alv-ilmoituksesta on ollut äskettäin ehdotus  eri sidosryhmillä ja asiakkailla kommentoitavana. Kehitystyö jatkuu saadun palautteen perusteella.

Tavoitteena on päättää uudesta alv-ilmoituksen tietosisällöstä vuoden 2019 loppuun mennessä. Tietosisällön selvittämistä kuitenkin jatketaan, jotta saadaan yksityiskohtaisempaa tietoa uudistukseen liittyvistä muutoksista, kustannuksista ja haasteista.

Koko alv-raportointiin liittyvän uudistuksen laajuus on tarkoitus saada kuvattua riittävällä tarkkuudella kesään 2020 mennessä. Laajemman alv-ilmoituksen käyttöönottoa on suunniteltu vuodelle 2022. Seuraavassa vaiheessa kerätään sähköistä lasku- ja kuittikohtaista tietoa. Tämä aikataulu on sidoksissa hallitusohjelmassa tavoiteltuun sähköisen laskun ja kuitin käyttöönottoon.

Yhteinen kehittämistyö asiakkaiden kanssa on yksi Verohallinnon strategisista tavoitteista. Alv-ilmoituksen tietosisältöä on jo aiemmin muokattu asiakkailta saadun palautteen ja kehitysehdotusten perusteella.

Lisätietoa muutoksista Verohallinnon sivuilla:
Alv-raportoinnin tulevaisuus
Usein kysyttyä alv-raportoinnin muutoksista