Verottajan ohje ulkomaisista vuokratyöntekijöistä

Verohallinto on julkaissut (20.8.2020) ohjeen Ulkomaisista vuokratyöntekijöistä ja Suomen verotuksesta. Ohje käsittelee ulkomailta Suomeen töihin tulevan vuokratyöntekijän verotusta sekä menettelyohjeita vuokratyöntekijälle, ulkomaiselle vuokratyönantajalle ja Suomessa olevalle työn teettäjälle.

Ulkomailta Suomeen tuleva vuokratyöntekijä maksaa Suomessa tehdystä työstä saadusta tulosta lähtökohtaisesti veroa Suomeen. Myös silloin, kun hänen asuinvaltionsa on muu kuin Suomi. Nämä tulot voidaan yleensä verottaa myös työntekijän asuinvaltiossa. Mahdollinen kaksinkertainen verotus poistetaan asuinvaltiossa verosopimuksen tai asuinvaltion sisäisen lainsäädännön mukaisesti

Ulkomaan kansalainen voi saada suomalaisen henkilötunnuksen käymällä henkilökohtaisesti Digi- ja väestötietovirastossa. Suomeen töihin tuleva työntekijä voi saada suomalaisen henkilötunnuksen myös verotoimistosta.

Laiminlyönti voi aiheuttaa ennakkoperintärekisteristä poiston

Suomessa olevan työn teettäjän on annettava ilmoitus Verohallinnolle ulkomaisesta yrityksestä, jolta työn teettäjä on vuokrannut Suomessa tehtävään työhön ulkomaista vuokratyövoimaa. Ulkomaisen työnantajan on ilmoitettava tulorekisteriin palkat, jotka se maksaa ulkomailta Suomeen töihin tulevalle vuokratyöntekijälle (kun työntekijä vuokrataan Suomessa olevalla työn teettäjälle), jos kansainvälinen sopimus ei estä veron perimistä palkasta sekä muu palkka silloin, kun palkansaaja jatkuvasti oleskelee Suomessa yli kuuden kuukauden ajan. Lisäksi ulkomaisen työnantajan on annettava tulorekisteriin ulkomaisesta vuokratyöntekijästä vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus.

Työn teettäjän on yleensä perittävä ulkomaiselle yritykselle maksamastaan työkorvauksesta lähdevero silloin, kun työ on tehty Suomessa.

Työkorvauksen maksaja ei kuitenkaan peri lähdeveroa, jos:

  • ulkomainen yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin tai
  • ulkomainen yritys esittää työn teettäjälle lähdeverokortin, jolla perittävän veron määrä on 0 % tai
  • ulkomainen yritys esittää muun selvityksen, joka estää veron perimisen. Muulla selvityksellä tarkoitetaan selvitystä, joka osoittaa, että kiinteän toimipaikan muodostumisen edellytyksiä ei ole.

Jos työkorvausta maksetaan tehdystä talonrakennus-, maanrakennus-, vesirakennus- tai muusta rakennustyöstä, asennus- tai kokoonpanotyöstä, laivanrakennustyöstä, kuljetustyöstä tai siivous-, hoiva- tai hoitotyöstä, voi työn teettäjä jättää lähdeveron perimättä ainoastaan, jos korvauksen saaja on merkitty suomalaiseen ennakkoperintärekisteriin tai esittää 0-veron lähdeverokortin.

Lue lisää Verohallinnon sivuilta.