Verouudistukset 2017

Hallituksen 1.9.2016 esittelemässä vuoden 2017 talousarvioesityksessä on useita yritystoimintaa vaikuttavia veromuutoksia:

Uusi 5 % yrittäjävähennys kannustamaan yrittäjyyteen

 • Jatkossa elinkeinotoiminnan, maatalouden ja porotalouden tuloksesta vähennetään verotuksessa viisi prosenttia, kun tulos otetaan huomioon luonnollisen henkilön tai kuolinpesän verotuksessa.
 • Metsätalouden verotuksessa otetaan huomioon vastaavansuuruinen vähennys.

Tappioiden vähennyskelpoisuutta laajennetaan

 • Osakeyhtiöiden tappioiden vähennyskelpoisuutta laajennetaan

Arvonlisäveron tilitykseen joustoa

 • Pienten yritysten maksuvalmiutta vahvistetaan ottamalla käyttöön maksuperusteinen arvonlisäveron tilitys. Yrityksille, joiden tilikauden liikevaihto on enintään 500 000 euroa, annettaisiin mahdollisuus tilittää arvonlisävero maksuperusteisesti.
 • Myynnin arvonlisävero suoritettaisiin vasta siltä kalenterikuukaudelta, jonka aikana myyjä saa ostajalta maksun. Nykyisin vero tilitettävä pääsääntöisesti tavaran toimittamis- tai palvelun suorittamisajankohdan mukaan.
 • Lisäksi neljännesvuositilitykseen oikeuttavaa liikevaihtorajaa nostetaan 50 000 eurosta 100 000 euroon ja kalenterivuositilitykseen oikeuttavaa rajaa 25 000 eurosta 30 000 euroon vuoden 2017 alussa.

Ansiotulojen verotusta kevennetään

 • Palkansaajien verotus kevenee keskimäärin 0,5 prosenttiyksikköä. Työn verotus kevenee 415 milj. eurolla kilpailukykysopimuksen sekä hallituksen verokevennyksen johdosta.
 • Kaikkein pienituloisimpien palkansaajien maksurasitukseen ja eläkkeensaajien verotukseen tehdään vastaavan suuruinen kevennys, noin 130 milj. euroa.
 • Lisäksi ansiotuloveron veroperusteisiin tehdään indeksitarkistus kustannustason nousua vastaavasti, mikä vähentää verotuloja noin 190 milj. eurolla.

Kotitalousvähennys nousee 50 prosenttiin

 • Kotitalouspalveluiden kulutuksen lisäämiseksi kotitalousvähennystä kasvatetaan. Kotitalousvähennyksen suuruus korotetaan 50 prosenttiin (tällä hetkellä 45 %), kun työ ostetaan ennakkoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä.
 • Vastaava korotus tehdään kotitalousvähennyksen määrään, kun vähennyspiirissä olevasta työstä maksetaan palkkaa.

Perintö- ja lahjaverotusta kevennetään

 • Yritystoiminnan edellytyksiä vahvistetaan keventämällä perintö- ja lahjaverotusta yritysten sukupolvenvaihdosten edistämiseksi.
 • Metsätilan sukupolvenvaihdoksia helpotetaan ottamalla käyttöön lahjaveron perusteella myönnettävä metsälahjavähennys.

Kulutusveroihin tulee muutoksia

 • Makeisten ja jäätelön vero poistuu ensi vuoden alusta.
 • Autoveron vuosittaista alentamista jatketaan vähäpäästöisiä autoja painottaen.
 • Hallituksen aiemmin tekemien päätösten mukaisesti tupakkaveroa, energiaveroja sekä ajoneuvoveroa korotetaan.
 • Rekisteröidyille veneille sekä muille moottoriajoneuvoille otetaan käyttöön vero.