Verovelkarekisteri käyttöön joulukuun alussa

Uudella verovelkarekisterillä kannustetaan ilmoitus- ja maksuvelvollisuuden hoitamista ja pyritään ehkäisemään laiminlyöntien syntymistä. Tavoitteena on myös tukea harmaan talouden torjuntaa.

Verovelkarekisteriä koskeva hallituksen esitys hyväksyttiin ja rekisteri tullaan ottamaan käyttöön 1.12.2014. Julkisesta palvelusta voi tarkistaa tiedot yritysten ja yksityisten
elinkeinonharjoittajien ja elinkeinotoimintaa harjoittavien kuolinpesien veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä. Verovelkarekisterissä ei ole henkilöasiakkaiden tietoja.

Verovelkarekisteritietoja pääsee katsomaan Yritys- ja yhteisötietopalvelun kautta. Verovelkarekisteriotteen voi tulostaa itse, joten sillä voi korvata jatkossa verovelkatodistuksen ja todistuksen verojen maksamisesta, mikäli rekisterissä ei ole verovelka- tai ilmoituspuutetietoja. Verovelkarekisterissä olevan verovelan julkaisuraja on 10 000 euroa. Vaikka verovelasta tuleekin julkinen tieto, ei verovelkarekisterissä tulla näyttämään verovelan varsinaista euromäärää. Asiakkaalle tiedotetaan asiasta ennen verovelan julkaisemista.

Myös ilmoituslaiminlyönnit näkyvät jatkossa julkisesti

Myös ilmoituspuutteet merkitään verovelkarekisteriin viimeisten kuuden kuukauden ajalta. Ilmoituslaiminlyönnillä tarkoitetaan kausiveroilmoituksen jättämistä ilmoittamatta. Yksi puute ajanjaksolta riittää ilmoituslaiminlyöntimerkintään. Merkintä poistuu, kun kausiveroilmoitus on saapunut Verohallinnolle.

Tutustu verovelkarekisteriin tarkemmin Verohallinnon sivuilla »