Vuoden 2016 luontoisetuarvot

Verohallinto julkaisi päätöksen luontoisetujen laskentaperusteista vuodelle 2016.

Ravintoedun maksimiarvo nousi 10,20 euroon; puhelinetu säilyi ennallaan 20 eurossa.. Asuntoetuarvoihin tehtiin pieniä korotuksia. Vapaan autoedun arvot alenivat, mutta käyttöedun kuukausikohtaiset arvot pysyivät ennallaan.

Katso Verohallinnon päätös vuoden 2016 luontoisetujen laskentaperusteista »