Vuoden 2020 verokortit OmaVerossa jo joulukuun puolivälissä

Vuoden 2020 verokorttien muodostaminen alkaa porrastetusti joulukuun alussa ja postissa ne ovat joulu-tammikuussa. Kaikkien suomalaisten verokortit löytyvät kuitenkin OmaVerosta jo joulukuun puolivälissä. Vuoden 2020 verokortti tulee voimaan helmikuun alussa.

Ennakonpidätysprosenttien laskentaperusteet

Verohallinto on määrittänyt, miten vuoden 2020 ennakonpidätysten veroprosentit lasketaan. Päätöksiä sovelletaan 1.2.2020 tai sen jälkeen maksettaviin suorituksiin. Päätöksiä sovelletaan myös luonnolliselle henkilölle vuodelta 2020 määrättävän ennakkoveron laskennassa.

Vuodelta 2018 käytettävää palkkatuloa korotetaan 5,0 %:lla. Jos tieto palkkatuloista on ennakkoperinnän muutoslaskennoista (2019), sitä korotetaan 2,5 %:lla.

Palkkaverokortin tulorajaan lasketaan mukaan myös ansiotuloa olevat käyttökorvaukset, työkorvaukset ennakkoperintärekisteriin kuulumattomalle (ALV-velvollinen ja ei ALV-velvollinen), urheilijan palkkiot ja muut veronalaiset ennakonpidätyksen alaiset ansiotulot. Ennakonpidätyksen alaisista työkorvauksista (ALV velvollinen) vähennetään siihen liittyvät menot ja tulokseksi saadut ennakonpidätyksen alaiset nettotyökorvaukset (ALV velvollinen) otetaan huomioon vähennysten ja verojen laskennassa.

Osinkotuloja ja osuuskunnan maksamia ylijäämiä sekä ulkomaan osinkotuloja ei oteta laskennassa huomioon. Myöskään palkkana verotettavaa työpanokseen perustuvaa osinkoa, työkorvauksena verotettavaa työpanokseen perustuvaa osinkoa ja YEL/MYEL-vakuutetun yrittäjän palkkana verotettavaa työpanokseen perustuvaa osinkoa ei oteta huomioon verokorttien ja ennakkoveron laskennassa.

Osakehuoneistojen, kiinteistöjen ja muun omaisuuden vuokratulot sekä ennakonkannon alaiset palkkatulot otetaan mukaan laskentaan sellaisenaan viimeksi päättyneestä verotuksesta tai ennakkoperinnän muutoslaskennoista. Jos ennakonkannon alaiset tulot ovat enintään 7 000 euron suuruiset, ne voidaan ottaa huomioon ennakonpidätysprosenttien laskennassa. Jos ennakonkannon alaiset tulot yhteensä ovat yli 7 000 euroa, määrätään ennakkovero.

Lue lisää Verohallinnon sivuilta:
palkkatulon ennakonpidätys
eläkkeen ennakonpidätys
rajoitetusti verovelvollisten ennakonpidätys