Vuokratyöntekijät ovat innostuneita työstään

Vuokratyöntekijöiden mielipiteiden kehittymistä on seurattu säännöllisesti jo 15 vuotta. Edellisen kerran tutkimus toteutettiin vuonna 2018. Nyt Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) teettämään vuokratyöntekijätutkimukseen osallistui liki 10 000 vastaajaa 56:sta eri henkilöstöpalvelualan yrityksestä.

Kyselyn perusteella vuokratyöntekijät ovat erittäin innostuneita työstään. Innostuneisuuteen vaikuttavat tyytyväisyys työn sisältöön kokonaisuutena, työssäjaksaminen ja oman osaamisen hyödyntäminen. Vuokratyö tarjoaa monelle mahdollisuuden tehdä töitä vain silloin ja vain sen verran, kuin itselle ja sen hetkiseen elämäntilanteeseen sopii. Sillä lienee vaikutusta myös työtyytyväisyyteen ja työssä jaksamiseen.

Asiakasyritykset onnistuneet

Vuokratyöntekijän esihenkilönä toimii aina asiakasyrityksen edustaja, vaikka työsuhde onkin henkilöstöpalveluyrityksessä. Hienoa on, että tämän kyselyn perusteella vuokratyöntekijöiden kokemus yhdenvertaisesta kohtelusta asiakasyrityksen omiin palkattuihin työntekijöihin verrattuna on parantunut vuosien saatossa. Samalla on parantunut kokemus siitä, että vuokratyöntekijät kuuluvat asiakasyrityksen työyhteisöön.

Lue lisää HPL:n vuokratyöntekijätutkimuksesta
Ota yhteyttä Econia henkilöstöpalveluihin

Facebook
Twitter
LinkedIn