Yhdenvertaisuuslain uudistukset lisäävät työnantajan selvitysvelvoitteita

Uusi yhdenvertaisuuslaki on ollut voimassa vuoden 2015 alusta ja koskee sekä työnantajia että elinkeinonharjoittajia. Yli 30 henkilöä työllistävien työnantajien on laadittava yhdenvertaisuussuunnitelma vuoteen 2017 mennessä.

Lakiuudistuksen myötä työnantajalla on aiempaa laajemmat velvoitteet edistää työntekijöiden yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää. Uudistuneeseen lakiin on lisätty syrjinnän kieltoja ja muotoja sekä täsmennetty valvontasäännöksiä ja erilaisen kohtelun oikeuttamisperusteita.

Yksi merkittävimmistä muutoksista koskee viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä sekä työnantajia, jotka työllistävät vähintään 30 henkilöä, sillä heidän on laadittava yhdenvertaisuussuunnitelma vuoteen 2017 mennessä. Työnantajan velvoitteisiin kuuluu ottaa yhdenvertaisuus huomioon niin työpaikkojen menettelytapojen suhteen kuin palveluiden ja tavaroiden tarjonnassa.