Yrityspalvelu Niinisalo är nu Econia

Yrityspalvelu Niinisalo blev Econia sommaren 2010.

Det nya namnet och den nya profilen motsvarar bättre det företag som vi har utvecklats till på drygt tio år. 

Namnet binder samman alla funktioner i vårt företag: ekonomiförvaltning, personaluthyrning, rationalisering av affärsverksamhetsprocesser och internationella tjänster. Namnet har sina rötter i Yrityspalvelu Niinisalo, men samtidigt kommunicerar det vår ständiga vilja att gå framåt och göra våra kunders affärsverksamhet lönsammare.

Vi vill vara en expert på näringslivet på internationell nivå – en expert som ger kunden insiktsfull närservice. Vi vill på ett djupt plan förstå våra kunders affärsverksamhet och dess utmaningar för att vi ska kunna göra våra kunders arbete produktivare.