Econia mukana Hyvä yritys -kampanjassa

Tänään käynnistynyt Hyvä yritys -kampanja kertoo yritysten merkityksestä suomalaiselle hyvinvoinnille.

Yrityksillä on ratkaiseva rooli hyvinvointiyhteiskunnassamme: ne rahoittavat sen. Yritykset työllistävät, maksavat erilaisia veroja ja tuovat vientituloja. Työnantajina yritykset mahdollistavat työntekijöiden veronmaksun. Ilman näitä tuloja yhteiskunta ei pysty ylläpitämään kaikille kuuluvaa hyvinvointia.

Kampanjalla tuodaan esille yritysten roolia suomalaisen hyvinvoinnin varmistajana. Suomalaisten tileille maksetut palkat ja yhteiseen kassaan tilitetyt verot luovat suomalaisten yhteistä hyvinvointia. Hyvät yritykset työllistävät yhteensä lähes 1,7 miljoonaa suomalaista eri sektoreille, kautta maan. Hyvät yritykset tekevät töitä viisaampien ratkaisujen ja kestävämmän Suomen puolesta esimerkiksi investoimalla tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin yhteensä yli 4 miljardia euroa vuodessa. Hyvät yritykset tekevät kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita, joilla saadaan elintärkeitä vientituloja Suomelle.

Osoitteessa ek.fi/hyvayritys lukuisat isot ja pienet yritykset kertovat olevansa hyviä yrityksiä. Kannattaa käydä tutustumassa perusteluihin!

Hyvä yritys -kampanjasivusto

Lue lisää kampanjan rahoittajan EK:n sivuilta. 

Facebook
Twitter
LinkedIn