Vastuullisen liiketoiminnan, taloushallinnon, alihankintaketjun suunnannäyttäjä

Olemme johtava asiantuntija harmaan talouden torjunnassa ja vastuullisuuspalveluissa. Me autamme varmistamaan, että yrityksesi koko alihankintaketju toimii Suomen viranomaissäädösten ja lakien mukaisesti.

Kohti läpinäkyvää ja vaatimusten­mukaista alihankintaketjun hallintaa

Tilaajavastuulaki velvoittaa tilaajaa selvittämään, että toimittajat ja alihankkijat täyttävät sekä sopimuskumppaneina että työnantajina lakisääteiset velvoitteensa. Yritykselle tämän selvityksen tekeminen ja hallinta on erittäin haastavaa ilman ulkopuolista apua. Me tunnemme tilaajavastuulain, työehtosopimukset ja viranomaissäädökset. Autamme asiakkaitamme hyödyntämään ulkopuolista työvoimaa riskittömästi ja hallitsemaan alihankintaketjua koko matkalla. 

Vastuullisuuspalvelumme ja harmaata taloutta ehkäisevä proaktiivinen toimintamallimme perustuu laaja-alaiseen asiantuntemukseen ja erinomaisiin sidosryhmäsuhteisiin, mikä on rakentunut käytännön työssä 20 vuoden aikana.  

An illustrated chart of ESG: Environment, Social, Governance, with the focus on Governance.

 

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden ilmiöön kuuluu usein erilaisia väärinkäytöksiä ja laiminlyöntejä lakisääteisten maksujen ja verojen osalta. Tilaajavastuulain tehtävänä on torjua harmaata taloutta ja syrjintää sekä edistää tasavertaista kilpailua. Laki velvoittaa tilaajaa varmistamaan, että sen sopimuskumppanit täyttävät lakisääteiset velvollisuutensa. 

Econian proaktiivinen harmaan talouden torjunnan palveluamalli tähtää alihankintaketjujen saumattomaan hallintaan ja harmaan talouden ehkäisemiseen.

Lue lisää →

 

Vastuullisuuspalvelut julkiselle sektorille, teollisuus- ja rakennushankkeisiin

Suurten kansainvälisten hankkeiden myötä olemme kasvaneet arvostetuksi asiantuntijaksi, joka tarjoaa palveluita tilaajavastuulain velvoitteiden noudattamisessa (Compliance and Advisory) ja muissa vastuullisuuskysymyksissä suurille työmaille ja niiden alihankintaverkostoon.  

Myös julkisella sektorilla ja hyvinvointialueilla  vastuullisuus edellyttää jatkuvaa arviointia ja kehittämistä, sidosryhmien kuuntelemista ja osallistamista, sekä avoimuutta ja raportointia toiminnan vaikutuksista.

engineer-team-working-in-wind-turbine-farm
 

Proaktiivinen harmaan talouden torjuntamalli

Palvelumallimme koostuu vuosien kokemuksella kehittyneistä parhaista käytännöistä, laaja-alaisesta asiantuntumuksestamme ja omasta Sedatus- palvelualustasta. Palvelumallimme vahvuutena on kokonaisvaltainen ketju päivittäisten tilaajavastuuasioiden hoitamisesta alihankintaketjujen hallintaan ja neuvontaan sekä akuuttien ongelmatilanteiden selvittämiseen.

Varmista aliurakoitsijoidesi luotettavuus ja läpinäkyvyys, koska vastuullisuus on tekoja, ei lupauksia. Tutustu palvelumalliimme. 

Lue lisää →

Managers-visit-warehouse
 

Varmista aliurakoitsijoidesi luotettavuus ja läpinäkyvyys

Kysymys on lakien noudattamisesta ja vastuullisesta liiketoiminnasta. Koko alihankintaketju on velvoitettu noudattamaan Suomen lakeja ja säädöksiä – kysymys ei ole mielipiteistä tai yrityksen omista käytännöistä. Vastuullinen toiminta on kilpailuetu, joka mahdollistaa yrityksen elinkelpoisuuden myös tulevaisuudessa. Se luo koko arvoketjulle pohjan kannattavalle ja yhteiskunnan normeja tukevalle liiketoiminnalle. 

Kysy lisää →

workers-with-helmets-in-constuction-site
 

Oma palvelualusta alihankintaketjun hallintaan 

Sedatus-palvelualustamme tukee ulkoisen työvoiman hallintaan koko projektin ajan. Hallinnoit ja valvot koko alihankintaketjua yhdestä järjestelmästä varmistaen, että kaikki kumppanisi toimivat luotettavasti tilaajavastuulakia noudattaen. Kaikki data tilaajavastuudokumenteista työlupiin on keskitetty yhteen järjestelmään, jossa automaatio helpottaa tiedon käsittelyä.  Asiantuntijatiimimme yhdistettynä  Sedatus-palvelualustaan on ainutlaatuinen kokonaisuus. 

Lue lisää  →

Vastuullisuus - Sedatus sivun Hero Image
 

Vastuullisuuden edelläkävijä

Vastuullinen liiketoiminta on yksi Econian strategisista painopisteistä. Haluamme olla vastuullisuudessa toimialojemme johtaja, joka näyttää suuntaa taloushallinto-, HR- ja kansainvälisen liiketoiminnan eettisesti kestävälle kehittämiselle. Olemme luotettava kumppani, jonka avulla voit kehittää myös oman liiketoimintasi vastuullisuutta ja vaatimustenmukaisuutta. 

Vastuullisuus - Vastuullisuuden edelläkävijä - Econia
Econia_Symbol

Kun etsit kumppania vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen,

ota yhteyttä ja keskustellaan lisää.

Mikko Nousimaa

Kaupallinen johtaja