Palvelumallimme harmaan talouden torjuntaan

Vastuullisuus on tekoja, ei lupauksia

Ennaltaehkäisevässä ja kokonaisvaltaisessa harmaan talouden torjuntamallissa Econia vastaa keskitetysti tilaajavastuu- ja lupatoimistosta, viranomais- ja sidosryhmäyhteistyöstä, alihankintaketjujen valvonnasta ja koulutuksesta. Olemme kumppanina hankkeen aloituksessa ja tarvittaessa hoidamme työmaan valvonnan ja raportoinnin jatkuvana palveluna.   Palvelumallimme fokus on ennakoivassa riskienhallinnassa. 

Asiakkainamme on rakennustyömaista suuriin teollisuushankkeisiin ja julkisen sektorin hyvinvointialueisiin. 

 

Proaktiivinen harmaan talouden torjuntamallimme

Harmaan talouden torjunta infograafi - Econia-1

1. Yhteiset tavoitteet ja vaatimukset 

Yhteistyön alkuun sovimme yhteiset tavoitteet ja vaatimukset. Tutustumme asiakkaan tarkastusprosessiin ja siihen liittyviin sopimusehtoihin. Osallistumme myös urakkasopimusten laatimiseen yhteistyössä tilaajan kanssa. 

 

2. Taloudellisen taustaselvitykset 

Tilaajavastuuasioiden selvittäminen alkaa jo ennen alihankintasopimusten allekirjoitusta. Teemme laajan taloudellisen taustaselvityksen yhtiöstä ja sen omistajista. Teemme tarvittaessa myös riskianalyysin. 3. Vastuullisuusinfot 

Opastamme ja ohjaamme urakoitsijoita vaatimusten noudattamisesta vastuullisuusinfoissa.  Teemme säännöllisiä tietoiskuja alihankintaverkostoon haluamistanne teemoista, kuten työehdoista, käytettävästä työehtosopimuksesta, verotuksesta ja raportointivaatimuksista. Voimme laatia alihankintaketjun ohjeistus- ja koulutusmateriaalit (esim. digitaaliset koulutukset) tarpeidenne mukaan. Optiona on myös alihankkijoiden auditointi Econian toimesta sekä pakollinen peruskoulutus ennen työmaalle saapumista.


4. Työehtojen tarkastus

Suoritamme noudatettavien työehtojen tarkastuksen ennen työmaalle saapumista.

 

5. Tilaajavastuu- ja työlupatarkastukset 

 • Lähetettyjen työntekijöiden ilmoitusvelvollisuus
 • Työnteko-oikeuden tarkastaminen
 • Perehdytykset

 

6. Riskienhallinta ja valvonta

Laadimme riskienhallintasuunnitelman yhdessä kanssanne ja suunnittelemme tarpeisiinne sopivan toimintamallin. Panostamme ennen kaikkea proaktiiviseen toimintaan ongelmien ehkäisemiseksi ja ennakoimiseksi, mm: 

 • Työajanseuranta
 • Tilaajavastuudokumentit
 • Oleskelu- ja työluvat
 • Pistotarkastukset
 • Koulutus 

7. Raportointi 

Raportointi asiakkaan tarpeen mukaan, esimerkiksi Key Performance Indicator -raportit.

WEBINAARI

Harmaa talous ja sen torjunta alihankintaketjussa

 

Alihankintaketjussa harmaan talouden muodot voivat ilmetä monin tavoin ja voivat levitä helposti koko alihankintaketjuun. Pahimmillaan harmaa talous on talousrikollisuutta. Verotulot, kilpailukyky ja turvallisuus kärsivät kaikki harmaan talouden vaikutuksista. Webinaarissa vieraana Rakennusteollisuus RT:n vastaava lakimies Ville Wartiovaara. Lue myös blogimme aiheesta. 

Lue blogi →

 

 

Täydentävät palvelumme vastuullisen liiketoiminnan edistämiseksi

Set Up -konsultointi

Lähetetyn työntekijän edustus

Talous- ja palkkahallinnon palvelut

Opastus ja tuki vaatimusten hoitamiseen koko ketjulle

Palvelualusta apuna harmaan talouden torjuntaan

Digitaaliset työkalut edesauttavat turvallisten ja vastuullisen alihankintaketjun toimintaa ja hallintaa. Oma palvelualustamme Sedatus täydentää asiantuntijapalveluamme ja tarjoaa tehokkaat työkalut tiedonhallintaan. 

Tutustu Sedatus-palvelualustaan →

Vastuullisuus sedatus puhelin - Econia

Valvomme osaltamme hankkeesi mainetta

Valvomme osaltamme hankkeen mainetta, sillä vain alihankintaketjun saumaton hallinta takaa, että osapuolet hoitavat viranomaisvelvoitteensa ja toiminta on vastuullista, ennustettavaa ja parhaiden käytäntöjen mukaista toimintaa. Nämä ovat meidän tavoitteemme. 

Managers-visit-warehouse

Yrityksesi, työntekijöidesi ja alihankkijoidesi eduksi 

Kokonaisvaltainen harmaan talouden malli ja sen toteutus on myös alihankkijayrityksen  (ulkomainen tai kotimainen) ja sen työntekijöiden etu. Ennakoimalla velvoitteet työantaja pystyy toteuttamaan projektinsa kannattavasti ja yhteistyössä työntekijöidensä kanssa. Tavoitteena on kaikkien osapuolien kannalta hyvin toteutettu projekti, jossa kukin tietää velvoitteensa ja vastuunsa, jolloin epämiellyttäviltä yllätyksiltä vältytään. Näitä ovat esim. alipalkkaus ja työlainsäädännön ohjeistusten noudattamatta jättäminen.

econia-verosuunnittelu

Aktiivinen sidosryhmäyhteistyö ja ongelmien ennaltaehkäisy

Teemme aktiivista, läpinäkyvää sidosryhmäyhteistyötä mm. verottajan, AVI:n ja ammattiliittojen kanssa. Pyrimme ennaltaehkäisemään ongelmatilanteita aktiivisella tiedotuksella, alihankintaverkoston perusteellisella perehdytyksellä ja koulutuksella sekä kattavalla valvonnalla. Hoidamme ongelmatapaukset puolestanne ripeästi paikan päällä.

Vastuullisuus Sedatus puhelin kädessä - Econia

Miksi valita Econia kumppaksi? 

 • Meillä on yli 20 vuoden kokemus vaativista ja kansainvälisistä hakkeista harmaan talouden torjunnassa
 • Kokonaisvaltainen toimintamalli ja valmiit prosessit läpinäkyvän ja vastuullisesti toimivan alihankintaketjun hallintaan ja valvontaan
 • Mallin vahvuutena on katkeamaton ketju päivittäisten tilaajavastuuasioiden hoitamisesta alihankintaketjujen hallintaan ja neuvontaan sekä akuuttien ongelmatilanteiden selvittämiseen.
 • Saat meiltä palvelun sekä järjestelmän kokonaisuuden hallintaan. 
 • Vahva tuntemus tilaajavastuulain vaatimuksista ja sen tulkinnasta
 • Laaja-alainen sidosryhmäverkosto ja hyvät viranomaissuhteet 
 • Laatupolitiikkamme mukaisesti pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme ja kehittämään toimintamalliamme. 
Referenssit
Econia_Symbol

Kun etsit kumppania vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen,

ota yhteyttä ja keskustellaan lisää.

Mikko Nousimaa

Kaupallinen johtaja