Econian strategia, visio ja missio

Strategia, visio ja missio on johdettu Econian arvoista ja palvelulupauksesta. Haluamme luoda menestystä asiakkaillemme ja tavoittelemme yhdessä rohkeaa kasvua niin asiantuntijoina kuin yrityksenä ja yhteistyökumppanina.

Missio

Luomme Suomeen taloudellista kasvua ja vastuullisempaa liiketoimintaa.

Visio

Olemme Suomen tavoitelluin liiketoimintakumppani.

Strategia

Monialainen asiantuntemuksemme, uudenlaiset toimintamallit ja intohimomme onnistua luovat ylivertaisia ratkaisuja asiakkaidemme liiketoimintaympäristön haasteiden ratkaisemiseksi.

Strategiset painopisteet

  • Ylivertainen asiakaskokemus ja -tyytyväisyys
  • Vahva ja kannattava kasvu
  • Vastuullinen, rehellinen ja läpinäkyvä toiminta
  • Osaava ja motivoitunut henkilöstö
  • Toimialan uudistaminen