Vastuullisen liiketoiminnan suunnannäyttäjä

Vastuullinen liiketoiminta on yksi Econian strategisista painopisteistä. Haluamme olla vastuullisuudessa toimialojemme johtaja, joka näyttää suuntaa taloushallinto-, HR- ja kansainvälisen liiketoiminnan eettisesti kestävälle kehittämiselle. Olemme luotettava kumppani, jonka avulla voit kehittää myös oman liiketoimintasi vastuullisuutta ja vaatimustenmukaisuutta (compliance).

Yritysvastuu ja -etiikka

Toimintaamme ohjaavat lait ja määräykset, hyvä liike-etiikka, toimialojemme toiminta- ja vastuullisuusperiaatteet sekä Econian arvot ja eettiset periaatteet. Vastuullisena yrityskansalaisena Econia pitää huolta henkilöstönsä hyvinvoinnista, osaamisesta ja turvallisuudesta sekä ympäristöstään. Toimintamme vaatimustenmukaisuudesta (compliance) pitävät huolta compliance-politiikka ja erillinen compliance-tiimi.

Yhteiskuntavastuu

Missiomme on luoda Suomeen taloudellista kasvua ja vastuullisempaa liiketoimintaa. Toimimme läpinäkyvästi ja käymme avointa keskustelua sidosryhmien ja viranomaisten kanssa vastuullisen toimintamme kehittämiseksi.

Noudatamme YK:n kansainvälisen yritysvastuualoitteen UN Global Compact -periaatteita. Kunnioitamme ihmisoikeuksia, emmekä hyväksy syrjintää, lapsityövoimaa, korruptiota, rahanpesua ja lahjontaa missään muodossa.

Kestävä kehitys

Toimimme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, noudatamme ympäristömääräyksiä ja standardeja sekä huomioimme ympäristön kaikissa toimipaikoissamme. Kestävä kehitys ja ympäristöpolitiikka linjaavat päätöksentekoamme ja arjen valintojamme.

Tavoitteemme on minimoida liiketoimintamme ympäristökuormitus. Esimerkiksi sähköisiä järjestelmiä kehittämällä autamme myös asiakkaitamme vähentämään liiketoiminnan negatiivisia ympäristövaikutuksia.