Econian compliance-politiikka

Vaatimustenmukaisuudella (compliance) on tärkeä rooli Econian eettisen yrityskulttuurin luomisessa ja ylläpitämisessä. Pyrimme varmistamaan vaatimustenmukaisuuden noudattamalla eettisiä toimintaohjeitamme ja muita politiikkojamme sekä kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja määräyksiä. Pääpaino on proaktiivisessa toiminnassa ja compliance-riskien ennakoimisessa.

Proaktiivinen compliance-riskien hallinta

Econian compliance-tiimi vastaa ennakoivasta compliance-riskien tunnistamisesta, arvioinnista ja hallinnasta sekä vaatimustenmukaisuuskäytäntöjen kehittämisestä. Se valvoo sääntöjen ja sisäisten ohjeistusten noudattamista sekä vastaa rahanpesun, lahjonnan, korruption ja eturistiriitojen estämisestä.

Compliance-tiimi tarjoaa myös neuvontaa ja koulutusta koko organisaatiolle sekä avustaa yrityksen johtoa sääntelyn noudattamisessa. Compliance-toimintoa johtaa Compliance Officer, joka raportoi vaatimustenmukaisuuskäytäntöihin liittyvistä toimista Econian johtoryhmälle ja hallitukselle.

Rehellisyyden ja oikein toimimisen kulttuuri

Vastuu vaatimustenmukaisuudesta ulottuu Econian johdolta yksittäisiin tiimeihin ja työntekijöihin. Eettiset periaatteemme ja oikein toimimisen kulttuuri ohjaavat jokaisen econialaisen päätöksentekoa. Eettisissä ohjeissamme on erilliset ohjeistukset koskien rahanpesua, terrorismin rahoittamista sekä lahjonnan ja korruption ehkäisyä.

Rakennamme yrityksen sisälle luottamuksen ja rehellisyyden kulttuuria. Pyrimme toimimaan läpinäkyvästi ja viestimään avoimesti kaikissa tilanteissa niin yrityksenä ja kuin asiantuntijoina. Koulutamme jatkuvasti henkilöstöämme sekä kehitämme riskien- ja laadunhallintaprosesseja. Eettisten ohjeiden lisäksi toimintaamme säätelevät ISO 9001:2015 -laatujärjestelmä, sisäiset ja ulkoiset auditoinnit sekä tietosuoja- ja tietoturvaohjeistus.

Väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen

Laatujärjestelmämme mukaisesti pyrimme ennaltaehkäisemään väärinkäytöksiä ja rikkomuksia sekä noudatamme varhaisen puuttumisen periaatetta. Tapausten arvioinnista ja tutkinnasta vastaavat compliance-tiimi ja sisäinen tarkastus, jotka varmistavat myös asianmukaisiin toimenpiteisiin ryhtymisen. Mahdolliset poikkeamat raportoidaan säännöllisesti johtoryhmälle.