Econian henkilöstöpolitiikka

Econian henkilöstöpolitiikka perustuu arvoihimme, eettisiin toimintaperiaatteisiimme ja vuosittain päivitettävään henkilöstösuunnitelmaan.

Toimimme vastuullisesti sekä kehitämme henkilöstön johtamista ja yrityskulttuuriamme tavoitteellisesti. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja, Suomen työehtosopimuksia ja työsuojelumääräyksiä sekä YK:n Global Compact -periaatteita työelämän standardeista.

Panostamalla esimiestyöhön ja toimimalla yhteisten periaatteiden mukaisesti pyrimme luomaan positiivisen ja kannustavan työilmapiirin sekä menestyksen kulttuurin, jossa jokaisella on täydet mahdollisuudet kehittyä asiantuntijana ja tukea asiakkaidemme menestystä.

Henkilöstöpolitiikka koskee niin Econian vakituista henkilöstöä kuin vuokratyöntekijöitä.

Econian henkilöstöpolitiikan tavoitteet

  • Korkeatasoinen asiantuntijuus ja osaamisen jatkuva kehittäminen
  • Hyvä työilmapiiri ja työtyytyväisyys; työhyvinvoinnin kehittäminen
  • Menestyksen kulttuuri: intohimo onnistua saavuttamaan yhteiset tavoitteet
  • Henkilöstön määrä, osaaminen ja pysyvyys tukevat yrityksen kasvutavoitteita
  • Työnantajakuvan kehittäminen: toimialojemme vetovoimaisin työpaikka

Econian henkilöstöpolitiikan periaatteet


Luottamus ja vastuullisuus

Henkilöstöpolitiikkamme, kuten kaikki toimintamme, perustuu molemminpuoliseen luottamukseen ja vastuun kantamiseen. Luottamuksen ja vastuullisuuden lähteenä ovat yhteisesti jaetut arvomme ja periaatteemme.


Asiantuntemuksen ja prosessien kehittäminen

Henkilöstömme osaamista ja prosessejamme kehitetään suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Panostamme perehdytykseen ja jatkuvaan, suunnitelmalliseen koulutukseen. Varmistamme asiantuntemuksemme säilymisen kaikissa tilanteissa luotettavalla varahenkilöjärjestelmällä ja seuraajasuunnittelulla.


Rekrytointi, urapolut ja henkilöstösuunnittelu

Rekrytoinneissa noudatetaan avoimuutta ja yhteisiä pelisääntöjä. Jokaiseen tehtävään valitaan siihen soveltuvin ja kehityskykyisin henkilö tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperiaatteita noudattaen. Tarjoamme henkilöstölle monipuolisia mahdollisuuksia edetä urapolulla, siksi avainhenkilöiden rekrytoinnissa etusijalla on sisäinen haku.


Työhyvinvoinnin ja työilmapiirin kehittäminen

Econia tarjoaa työterveyshuollon ja osallistuu ennaltaehkäisevään työkyvyn ylläpitoon tarjoamalla liikunta- ja kulttuuriedun sekä niska- ja hartiahierontoja. Tarjoamme myös jokaiselle mahdollisuuden säännölliseen tai satunnaiseen etätyöhön. Panostamme avoimeen ja kannustavaan vuorovaikutukseen sekä hyvän työilmapiirin ja menestyksen kulttuurin ylläpitämiseen.Johtamisen ja esimiestyöskentelyn kehittäminen

Henkilöstön johtaminen perustuu arvoihimme ja eettisiin periaatteisiimme, ja sitä kehitetään jatkuvasti kannattavan kasvun tukemiseksi. Henkilöstöasioiden johtamisessa ja kehittämisessä huomioidaan myös henkilöstön näkemykset. Panostamme esimiestyön laatuun ja kehittämiseen. Mittaamme työtyytyväisyyttä ja esimiestyöskentelyn onnistumista vuosittain henkilöstökyselyllä.Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Econialla kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti. Päätöksemme perustuvat yhteisiin toimintamalleihimme ja periaatteisiimme.