Econian riskienhallintapolitiikka

Riskienhallinta on olennainen osa Econian sisäistä valvontajärjestelmää ja compliance-politiikkaa. Riskienhallinnan avulla varmistetaan, että yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan ja niitä seurataan. Yrityksen riskit jaotellaan operatiivisiin, taloudellisiin, strategisiin ja liiketoiminnallisiin riskeihin sekä ympäristö- ja turvallisuusriskeihin. 

 

Riskienhallinnan avulla tiedostamme erityisesti seuraavien riskien olemassaolon ja otamme ne huomioon toiminnassamme:

  • tietoturvaan liittyvät riskit
  • tietosuojaan liittyvät riskit, erityisesti henkilö- ja asiakastietojen sekä immateriaalioikeuksien suojaaminen
  • compliance-riskit
  • laadun varmistamiseen liittyvät riskit, erityisesti asiakkaiden odotuksiin vastaaminen ja palvelulupauksen täyttäminen
  • palvelujen kehittämiseen liittyvät riskit, erityisesti palvelutarjonnan digitalisaatio ja siihen liittyvät riskit
  • työsuhteisiin ja henkilöstön osaamiseen liittyvät riskit
  • henkilöstön työkykyyn, hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvät riskit
  • markkinointiin ja asiakasviestintään liittyvät riskit

Olemme laatineet erillisen liiketoiminnan jatkuvuus- ja riskienhallintasuunnitelman, jossa tunnistamme ja minimoimme yllä listattujen lisäksi mm. terrorismiin, rikollisuuteen, pandemioihin, luonnonkatastrofeihin, suuronnettomuuksiin ja muihin liiketoimintauhkiin liittyviä riskejä.