Hallitus esittää mittavaa tukea yrityksille

400 MILJOONAN EURON LISÄBUDJETISTA 200 MILJONAA YRITYSTEN TUKEMISEEN

Hallitus on päättänyt seuraavista toimista:

YRITTÄJÄT saavat väliaikaisesti oikeuden työttömyyspäivärahaan. Tämä koskee myös itsensätyöllistäjiä ja freelancereita. Yrittäjien pitää perustella, miten koronaviruskriisi on heikentänyt yritystoimintaa. Tulot otetaan huomioon soviteltua työttömyysturvaa varten.

TYÖTTÖMYYSTURVAN tasoa parannetaan väliaikaisesti poistamalla työttömyyden alun viisi omavastuupäivää. Omavastuupäivien poiston rahoittaa valtio.

TYÖTTÖMYYSTURVAN työssäoloehtoa lyhennetään 13 viikkoon, jotka ovat alkaneet 1.1.2020 jälkeen ja päättyvät viimeistään 31.12.2020.

YT-NEUVOTTELUJEN vähimmäiskesto lomautustilanteissa lyhennetään väliaikaisesti viiteen päivään.

YKSITYISEN SEKTORIN työnantajien eläkemaksua alennetaan 2,6 prosenttiyksikköä viimeistään kesäkuusta eteenpäin aina vuoden loppuun saakka. Tarvittavat noin 910 miljoonaa euroa otetaan eläkerahastojen emu-puskurista. Rahat palautetaan myöhemmin nostamalla eläkemaksua.

ELÄKEMAKSUJA lykätään kolmella kuukaudella. Tämä koskee myös julkisen sektorin työnantajia.

FINNVERAN valtuuksia nostetaan kymmenellä miljardilla 12 miljardiin euroon. Finnvera takaa yritysten pankkilainoja.

ELY-KESKUSTEN hankkeisiin tulee lisäbudjetissa 50 miljoonaa euroa ja Business Finlandille 150 miljoonaa euroa.

YRITTÄJILLE SUUNNATUN Talousapu-neuvontapalvelun toimintakykyä vahvistetaan 500 000 eurolla.

Muutokset ovat voimassa 3 kuukauden määräajan. Lakimuutoksia edellyttävät muutokset tulevat voimaan heti, kun ne ovat hyväksytty ja vahvistettu eduskunnassa.

Lähteet: HS ja valtioneuvosto

Lue lisää hallituksen päättämistä toimista »