Harmaan talouden torjuntapalvelut

Harmaan talouden torjuntapalvelumme on suunnattu suuriin teollisuushankkeisiin, kuten rakennustyömaille. 

Harmaata taloutta ehkäisevä proaktiivinen toimintamallimme on hioutunut käytännön työssä 15 vuoden aikana. Malli perustuu omaan asiantuntemukseemme ja erinomaisiin sidosryhmäsuhteisiimme.

Kokonaisvaltainen harmaan talouden torjuntamalli

Kokonaisvaltaisessa toimintamallissa Econia vastaa keskitetysti harmaan talouden torjunnasta, tilaajavastuu- ja lupatoimistosta, sidosryhmäyhteistyöstä sekä alihankintaketjujen valvonnasta ja koulutuksesta. Toimintamallin pääpaino on ennakoivassa riskienhallinnassa.

Laatupolitiikkamme mukaisesti pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme ja kehitämme toimintamallia hankkeiden tarpeiden mukaisesti.

Proaktiivisen harmaan talouden torjunnan edut

Econian kehittämä proaktiivinen harmaan talouden torjunnan toimintamalli tähtää alihankintaketjujen saumattomaan hallintaan ja harmaan talouden ehkäisemiseen. Tilaajavastuuasioiden selvittäminen alkaa jo ennen alihankintasopimusten allekirjoitusta.

Mallin vahvuutena on katkeamaton ketju päivittäisten tilaajavastuuasioiden hoitamisesta alihankintaketjujen hallintaan ja neuvontaan sekä akuuttien ongelmatilanteiden selvittämiseen.

Vastuullinen, compliance-vaatimusten mukainen toiminta

Tavoitteenamme on vastuullinen ja ennustettava, parhaiden käytäntöjen mukainen toiminta. Valvomme vastuullisuus- ja compliance-vaatimusten toteutumista tilaajan kanssa sovitulla tavalla. Valvomme osaltamme hankkeen mainetta, sillä vain alihankintaketjun saumaton hallinta takaa, että osapuolet hoitavat viranomaisvelvoitteensa.

Kokonaisvaltainen harmaan talouden malli ja sen toteutus on myös ulkomaisen yrityksen ja sen työntekijöiden etu. Ennakoimalla velvoitteet työantaja pystyy toteuttamaan projektinsa kannattavasti ja yhteistyössä työntekijöidensä kanssa. Tavoitteena on kaikkien osapuolien kannalta hyvin toteutettu kansainvälinen projekti, jossa kukin tietää velvoitteensa ja vastuunsa, jolloin epämiellyttäviltä yllätyksiltä vältytään. Näitä ovat esim. alipalkkaus ja työlainsäädännön ohjeistusten noudattamatta jättäminen.

Aktiivinen sidosryhmäyhteistyö ja ongelmien ennaltaehkäisy

Teemme aktiivista, läpinäkyvää sidosryhmäyhteistyötä mm. verottajan, AVI:n ja ammattiliittojen kanssa. Pyrimme ennaltaehkäisemään ongelmatilanteita aktiivisella tiedotuksella, alihankintaverkoston perusteellisella perehdytyksellä ja koulutuksella sekä kattavalla valvonnalla. Hoidamme ongelmatapaukset puolestanne ripeästi paikan päällä. 

Työmaan sisäinen ja ulkoinen neuvonta sekä koulutus

Teemme säännöllisiä tietoiskuja alihankintaverkostoon haluamistanne teemoista, kuten työehdoista, käytettävästä työehtosopimuksesta, verotuksesta ja raportointivaatimuksista. Voimme laatia alihankintaketjun ohjeistus- ja koulutusmateriaalit (esim. digitaaliset koulutukset) tarpeidenne mukaan. Optiona on myös alihankkijoiden auditointi Econian toimesta sekä pakollinen peruskoulutus ennen työmaalle saapumista.

Alihankintaketjun riskienhallinta ja valvonta

Laadimme riskienhallintasuunnitelman yhdessä kanssanne ja suunnittelemme tarpeisiinne sopivan toimintamallin. Panostamme ennen kaikkea proaktiiviseen toimintaan ongelmien ehkäisemiseksi ja ennakoimiseksi (mm. koulutus, säännölliset tarkistukset ja pistokokeet).

Henkilöstövuokrauksen valvonta

Tunnemme suurissa teollisuushankkeissa vuokratyöhön liittyvät riskit ja väärinkäytösmallit, joten pystymme ennaltaehkäisemään sääntöjen rikkomista, rikoksia ja maineriskejä. Econia on Henkilöstöpalveluyritysten liiton jäsen, joka on tarjonnut henkilöstöpalveluita vuodesta 1996. Tunnemme toimialan säädökset.

Muut asiantuntijapalvelut kansainvälisiin teollisuushankkeisiin

Yhteistyötä voidaan laajentaa muihin Econian taloushallinto– ja HR-palveluihin. Käytössänne ovat Econian kansainvälisten yrityspalveluiden, yritysjuridiikan, henkilöstöpalveluiden ja taloushallinnon asiantuntijat sekä koko yhteistyöverkostomme.

Kysy lisää harmaan talouden torjuntapalveluistamme


Yhteystiedot