Set up -palvelut kansainvälisille yrityksille

Ulkomaisen yrityksen liiketoimintavelvoitteet perustuvat pitkälti kansainvälisiin verosopimuksiin. Se, millaista toimintaa yritys harjoittaa, millaista omaisuutta yrityksellä on Suomessa ja muodostuuko yritykselle Suomeen kiinteä toimipaikka, on selvitettävä ennen toiminnan aloittamista.

Verosopimukset

Jos työntekijä saa tuloja muusta maasta kuin asuinmaastaan, saattaa hän olla verovelvollinen molemmissa maissa. Jotta samasta tulosta ei makseta veroa kahteen kertaan, maat ovat solmineet keskenään erilaisia verosopimuksia. Suomella on tuloverosopimus yli 70 valtion kanssa.

Yrityksen perustaminen, yritysmuoto ja verostatus

Ulkomaisen yrityksen tulee lähtökohtaisesti valita Suomen toiminnoilleen sopiva yritysmuoto. Monet ulkomaiset yritykset toimivat ulkomaisena yhtiönä tai perustavat esim. sivuliikkeen tai tytäryhtiön Suomeen. Econia auttaa oikean yritysmuodon määrittelyssä.


Kun yritysmuoto ja velvoitteet on määritelty, rekisteröidään yritys Verohallinnon ja/tai Patentti- ja rekisterihallituksen rekistereihin. Suomessa toimivan yhtiön yritysmuoto ja rekisteröinnit määrittävät yhtiön verovelvoitteita. Yleensä yritykset ovat ennakonperintä-, arvonlisävero- ja työnantajarekisterissä.

Kiinteä toimipaikka

Ulkomaisen yrityksen toiminta Suomessa voi muodostaa yritykselle Suomeen kiinteän toimipaikan tuloverotuksessa. Silloin yrityksen täytyy maksaa Suomeen tuloveroa siitä toiminnasta, jota yritys harjoittaa Suomessa.

Ennakkoperintärekisteri

Ennakkoperintärekisteriin merkitylle toimijalle maksetusta työ- tai käyttökorvauksesta ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä. Ennakkoperintärekisteriin kuuluminen ei ole pakollista. Mikäli yritys, joka laskuttaa työ- tai käyttökorvauksia, ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin, tulee palvelunostajan toimittaa ennakonpidätys veloitetusta kauppahinnasta.

Työnantajarekisteri

Työnantajarekisteri tarkoittaa verottajan ylläpitämää rekisteriä, johon on listattu tiedot säännöllisesti palkkoja maksavista työnantajista.

Työnantajilla on Suomessa erilaisia palkanmaksuun liittyviä velvoitteita, kuten: ennakonpidätyksen tekeminen, sairausvakuutusmaksujen maksaminen ja työeläkemaksujen maksaminen.

Palkat maksetaan Suomessa tulorekisterin kautta. Rekisteriin pitää ilmoittautua, mikäli yrittäjä tai yritys on säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja.

Arvonlisäverollisuus ja verorekisteri

Ulkomaalainen elinkeinonharjoittaja, joka harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, on täällä arvonlisäverovelvollinen. Yritys on velvollinen rekisteröitymään arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos yrityksellä on kiinteä toimipaikka Suomessa.

Pyydä tarjous set up -palveluista

Jos olet aloittamassa tai laajentamassa kansainvälisen yrityksesi toimintaa Suomessa, kysy meiltä lisää enkkuyhteystiedot.

 

Yhteystiedot