Tilaajavastuu- ja lupatoimistopalvelut suuriin teollisuushankkeisiin

Econian tilaajavastuu- ja lupatoimistopalvelut kattavat lakisääteisen osuuden lisäksi myös ennaltaehkäisevän toiminnan. Varmistamme, että työmaan tilaajavastuuasiat on hoidettu lakien ja asetusten mukaisesti, mukaan lukien myös alihankkijoiden ketjutukset. Vastaamme lupien ja tilaajavastuudokumenttien etukäteistarkastuksesta, neljännesvuositarkastuksista ja pistotarkastuksista.

Painotus ennaltaehkäisevässä toiminnassa

Kun harmaan talouden torjunnasta tuttu proaktiivinen mallimme otetaan käyttöön myös lupatoimistossa, parannetaan sekä alihankintaketjujen että työmaan hallintaa. Tämä puolestaan ehkäisee omalta osaltaan harmaan talouden syntymistä.

Lupa- ja tilaajavastuukoordinaattorit palvelevat työmaatoimistossa

Econian lupa- ja tilaajavastuukoordinaattorit (Site & Complience Officer) työskentelevät työmaatoimistolla vastaten kulunvalvonnasta, keskitetystä tiedonhallinnasta ja tilaajavastuuasioiden koordinoinnista.

Toimintamalli räätälöidään tilaajan tarpeiden mukaiseksi. Halutessanne voimme ottaa myös kokonaisvastuun työmaatoimiston perustoiminnoista ja työnjohdosta. Koulutetut asiantuntijamme ja luotettava varahenkilöjärjestelmämme takaavat korkean asiakaspalvelutason lupa- ja tilaajavastuutoimistossa.