Paikallinen edustaja ulkomaiselle yritykselle Suomessa

Econia toimii ulkomaisten yritysten paikallisena edustajana Suomen vero- ja työsuojeluhallintoon päin. Hoidamme rautaisella ammattitaidolla Suomen lakisääteiset velvoitteet ja tarjoamme suoran neuvottelusuhteen viranomaisiin päin.

Milloin ulkomainen yritys tarvitsee paikallisen edustajan Suomessa?

Suomeen työvoimaa lähettävällä ulkomaisella yrityksellä pitää olla Suomessa edustaja, joka on lähetetyn työntekijän ja viranomaisten tavoitettavissa koko lähetettynä olon ajan. Mikäli ulkomaisen yrityksen työntekijät työskentelevät Suomessa yli 10 päivää, yrityksen on asetettava itselleen edustaja Suomessa. Paikallisena edustajana voi toimia esimerkiksi tilitoimisto. Edustaja hoitaa lähettävän yrityksen puolesta viranomaisvelvoitteet ja esimerkiksi tarvittaessa edustaa yritystä tuomioistuimessa.

Kokonaisvaltainen paikallisen edustajan toimintamalli

Paikallinen edustaja on henkilö tai yritys, jolla on kelpoisuus toimia lähettävän yrityksen puolesta tuomioistuimessa sekä vastaanottaa tämän puolesta haasteita ja muita viranomaisasiakirjoja. Edustajalla pitää olla osoite Suomessa.

Edustajana voi toimia esimerkiksi Suomessa oleva palvelun tilaaja (esim. vuokratyöntekijän käyttäjäyritys), tilitoimisto tai muu palveluyritys, joka tarjoaa komennustyöhön liittyviä palveluja ulkomaisille yrityksille. Käytännössä edustaja valtuutetaan toiminaan yrityksen puolesta. Edustaja ei kanna työnantajavastuita.

Econia toimii ulkomaisten yritysten virallisena paikallisena edustajana Suomen viranomaisille. Palvelumme sisältää myös ilmoitukset lähetetyistä työntekijöistä (ks. Ilmoitusvelvoite) ja tilaajavastuulain vaatimat toimet ja asiakirjat, jotta varmistetaan lähetettyjen työntekijöiden pääsy työmaalle Suomessa. Autamme myös asioinnissa esimerkiksi työturvallisuusviranomaisen tai työntekijäliiton luottamusmiehen kanssa.

Toimintamalliimme kuuluu ulkomaisen yrityksen viranomaisvelvoitteiden hoitaminen Suomen vero- ja työsuojeluhallintoon sekä palkkahallinnon että kirjanpidon osalta. Teemme veroilmoitukset, alv-ilmoitukset, ennakonpidätykset, haemme ennakkoveropäätökset, verokortit ja hoidamme tilaajavastuulain velvoitteet aluehallintoon.

Lähetetty työntekijä

Lähetetty työntekijä on työntekijä, jonka työnantaja lähettää tilapäisesti palvelukseen toiseen EU: n jäsenvaltioon. Jos yrityksesi voittaa palvelusopimuksen toisessa maassa ja lähettää työntekijät sinne toteuttamaan sopimuksen, tätä kutsutaan työntekijöiden lähettämisestä. Näitä sääntöjä sovelletaan myös, jos lähetät henkilöstön jäsenen omistamaasi yritykseen toiseen EU-maahan. Molemmissa tapauksissa sinun ja lähetetyn henkilöstön välillä on oltava työsuhde. Lähetyssääntöjä sovelletaan myös, jos harjoitteluyritys tai houkutteleva toimisto palkkaa jonkun muusta EU-maasta työskentelemään maassaan rekisteröityyn yritykseen. Tässä tapauksessa työntekijän ja houkutus- tai harjoitteluyrityksen välillä on oltava työsuhde.

Työntekijöiden lähettämisen ajaksi sinun on taattava henkilöstöllesi samat työehdot ja ehdot kuin isäntämaassa voimassa olevilla. Niitä voidaan säännellä joko lailla tai työehtosopimuksilla. EU: n lainsäädännössä määritetään joukko pakollisia sääntöjä lähetettyyn työntekijään sovellettavista työehdoista.

Lähettävän yrityksen velvollisuutena on pitää saatavilla yritystä ja lähetettyjä työntekijöitä koskevia tietoja. Käytännössä yhteydenpito toteutuu edustajan kautta.

Tilaajavastuulain asiantuntija Suomessa

Econian tilaajavastuupalvelut kattavat lakisääteisen osuuden lisäksi myös ennaltaehkäisevän toiminnan. Varmistamme, että työmaan tilaajavastuuasiat on hoidettu lakien ja asetusten mukaisesti, mukaan lukien myös alihankkijoiden ketjutukset. Vastaamme lupien ja tilaajavastuudokumenttien etukäteistarkastuksesta, neljännesvuositarkastuksista ja pistokokeista.

Lue lisää tilaajavastuu- ja lupatoimistopalveluistamme

Pyydä tarjous virallisen edustajan palveluista

 

Yhteystiedot