Ennakoiva taloussuunnittelu optimoi prosessit

Ennakoivalla taloussuunnittelulla autamme yritystä arvioimaan rahantarpeen ja parantamaan taloushallinnon ennustettavuutta.

Ennakoiva talouden suunnittelu tähtää oston, myynnin ja varastonhallinnan prosessien optimointiin, jotta yrityksen käyttöpääoma säilyy sopivana suhteessa kassavarojen tuottoon ja maksuvalmiuteen.

Palveluun voidaan liittää kassabudjetin tai talousarvion laatiminen, ajantasaisten raporttien tulkinta ja kannattavuuden seuranta. Hinnoitteluun ja kustannusrakenteeseen perehtymällä voimme arvioida niiden vaikutusta katteeseen. Yrityksen kassavirran ennustaminen ja optimointi on tärkeää, etteivät tilapäiset vaikeudet johda liiketoimintaa rajoittaviin ongelmiin.

Taloussuunnittelun hyödyt


Kassavirtaongelmien välttäminen ja käyttöpääoman optimointi


Nopeampi ja turvallisempi päätöksenteko esim. rahoitustarpeen määrittämisessä ajantasaisen tiedon ja hyvin laadittujen ennusteiden avulla


Selkokielinen kuva taloustilanteesta auttaa tavoitteiden saavuttamisessa