Talousjuridiikka: lakineuvontaa ja konsultointia

Tunnemme sekä yritystoimintaa säätelevät lait että talousoikeuden ja verotuksen erityiskysymykset. Varmistamme, että liiketoimintanne on aina ajantasaisen lainsäädännön mukaista. Tuomme talousjuridisen näkökulman liiketoiminnan suunnitteluun ja muutostilanteisiin: autamme ehkäisemään ongelmia ja saavuttamaan säästöjä.

Yritystoiminta on aina juridisesti säänneltyä perustamistoimista toiminnan muutoksiin ja päättämiseen. Talousjuridiikan palveluissamme korostuu ennaltaehkäisevä toiminta: autamme tunnistamaan riskejä ja suojautumaan niiltä ajoissa. Talousjuridiikan asiantuntija kannattaakin ottaa mukaan muutosten suunnitteluun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, sillä hyvin suunnitellut muutokset eivät johda myöhempiin epäselvyyksiin tai riitatilanteisiin.

Avullamme hyödynnät lainsäädännön tarjoamat mahdollisuudet liiketaloudellisessa suunnittelussa. Esimerkiksi yritysjärjestelyissä voidaan säästää merkittävästi valitsemalla tilanteeseen parhaiten sopiva toimintamalli.

Laki- ja veroekonomimme konsultoivat kaikissa taloushallintoon ja talousoikeuteen liittyvissä kysymyksissä, kuten verosuunnittelussa, sopimuksissa ja organisaatioiden oikeudellisessa muotoilussa, yrityksen ja yrittäjän omaisuuteen liittyvissä järjestelyissä, perintätehtävissä ja riitatilanteissa. Olemme erikoistuneet yritysten kasvun tukemiseen ja hallintaan. Econian toimitusjohtaja Elina Salmivala toimii myös hallitusammattilaisena.

Tunnemme myös työlainsäädännön: työoikeuspalveluihimme voit tutustua täällä.

Sinua palvelee

Elina Salmivala

Yritysjuridiikan konsultti
puh. 040 544 7344
elina.salmivala@econia.com