Tilapäisen työn työmatkakustannusten korvaukset

Verohallinto on julkaissut päivitetyn ohjeen Työmatkakustannusten korvaukset verotuksessa. Aikaisempaa ohjetta on päivitetty vuoden 2021 alusta voimaan tulleen väliaikaisen muutoksen takia (Työskentelyn tilapäisyys, ohjeen luku 5.3).Tuloverolaissa tilapäinen työskentely erityisellä työntekemispaikalla on säädetty enintään kolmeksi vuodeksi. Tätä kolmen vuoden määräaikaa sovelletaan kaikkiin matkakustannusten korvauksiin kuten päivärahoihin, kilometrikorvauksiin, ateriakorvauksiin ja majoittumiskorvauksiin.

Koronapandemian aikaiset matkustusrajoitukset ja muut viruksen leviämisen ehkäisemiseksi tehdyt toimet ovat voineet hidastaa joidenkin työmaiden etenemistä. Tämän vuoksi vuoden alussa tuli voimaan väliaikainen poikkeus, jonka mukaan tilapäinen työskentely erityisellä työntekemispaikalla voi kestää enintään kolme vuotta ja kuusi kuukautta, jos kolmen vuoden määräaika päättyy 1.1.–31.12.2021 välisenä aikana.

Työntekijöille voi siis maksaa verovapaita matkakustannusten korvauksia vielä puolen vuoden ajan samalla erityisellä työntekemispaikalla työskentelystä, jos kolmen vuoden työskentely samalla työmaalla tulee täyteen vuoden 2021 aikana. Tätä sovelletaan myös vuoden 2022 verotuksessa, jos kolmen vuoden määräaika tulee täyteen vuoden 2021 aikana, mutta puolen vuoden lisämääräaika jatkuu vielä vuoden 2022 puolelle. Edellytyksenä on, että työskentelypaikka katsotaan edelleen työntekijän erityiseksi työntekemispaikaksi, ei siis silloin, jos työskentelyn jatkosta sovitaan niin, että työskentely kestää yhteensä yli kolme ja puoli vuotta.

Lisätietoja: Verohallinto
Voit myös kysyä meiltä lisää.