Verohallinnon ohje sairausvakuutusmaksusta päivitetty

Verohallinnon 7.1.2020 päivätty ohje Sairausvakuutusmaksusta käsittelee vakuutetun sairausvakuutusmaksua ja työnantajan sairausvakuutusmaksua verotuksessa. Ohjeeseen on päivitetty vuoden 2020 maksuprosentit sekä tehty muutokset liittyen sairausvakuutuslainsäädännön 1.1.2020 voimaan tulleisiin muutoksiin.

Yrittäjän päivärahamaksun perusteena on yrittäjätulojen osalta vain vahvistettu YEL- tai MYEL-työtulo. Työnantajan sairausvakuutusmaksua ei siis makseta yrittäjän palkasta, jos yrittäjällä ei ole päivärahaetuuden perusteeksi tulevaa YEL- tai MYEL-työtuloa. Jos yrittäjä tai maatalousyrittäjä on YEL:n tai MYEL:n mukaisesti vakuuttamisvelvollinen ja hänen päivärahaetuutensa määräytyy vahvistetun YEL- tai MYEL-työtulon perusteella, on työnantajan sairausvakuutusmaksu maksettava yrityksestä mahdollisesti nostetuista palkoista tai laskutuspalveluyrityksen maksamista palkoista.

Lue lisää Verohallinnon sivuilta