Miten Brexit vaikuttaa?

Britannian ero EU:sta tuo muutoksia myös rajat ylittävään kaupankäyntiin. Seuraukset ovat erilaisia riippuen siitä, eroaako Britannia EU:sta ilman sopimusta vai syntyykö erosta sopimus. Britannian EU-eron määräaika päättyy reilun kuukauden kuluttua 31.10.2019.

Ero ilman sopimusta – vaikutukset yrityksille

Tavarakauppa

Kaikki Britannian ja EU:n välillä liikkuvat tavarat olisi selvitettävä tullissa. Jos yritys ostaa tavaroita Britanniasta Suomeen ja tavaran toimitus Suomeen on eron jälkeen, kyse on maahantuonnista. Maahantuonnin arvonlisävero on oma-aloitteisesti ilmoitettava vero. VAT-numeron tarkistustietoja ei ole saatavilla Brexitin jälkeen. Jos maahantuojaa ei ole merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, Tulli kantaa maahantuonnin arvonlisäveron tullauspäätöksellä.

Palvelujen myynti

Palvelun myyntiä ei enää käsitellä EU:n sisäisenä palvelumyyntinä tai –ostona, vaan palvelumyynti EU:n ulkopuolisiin maihin verotetaan myyntimaasäännösten mukaan. Myynnin arvonlisäverokohtelu tulee siis selvittää siitä maasta, jossa palvelu on myyty ja ilmoittaa myynti ilmoituksen kohdassa: 0-verokannan alainen liikevaihto.

Brexitin vaikutukset arvonlisäveron ulkomaalaispalautuksiin

Eron jälkeen ALVEU-asiointipalvelussa ei voi enää tehdä sähköistä palautushakemusta Britanniaan, vaan hakemus on lähetettävä suoraan Britanniaan.

Vaikutukset valmisteverotuksessa

Valmisteveronalaisia tuotteita ei voi enää siirtää Suomen ja Britannian välillä verottomuusjärjestelmässä(EMCS), vaan kaikki valmisteveron alaiset tuotteet on tulliselvitettävä.

Tuloverotus

Yritysten tuloverotukseen erolla ei ole välittömiä vaikutuksia. Poikkeuksen muodostavat yhteisöjen saamat osingot Britanniassa asuvilta yhtiöiltä, joissa omistusosuus alle 10 %. Osingot eivät ole enää verovapaita. Tuloverotusta koskevaa verosopimusta sovelletaan kuten aiemminkin.

Ero ilman sopimusta – vaikutukset kansalaisille

Britannian ero EU:sta ei vaikuta suoraan yksityishenkilöiden tuloverotukseen. Britanniasta ostetuista tavaroista on Suomeen tuotaessa tehtävä tulliselvitys. Myös tuoduista muuttotavaroista on tehtävä tulliselvitys.

Brexit ei vaikuta Britanniasta Suomeen tuotavien ajoneuvojen autoverotukseen.

Jos sopimus syntyy ja siirtymäaika alkaa

Vaikutukset yrityksille

Britanniasta tulee EU:n ulkopuolinen valtio, mutta tavaroiden vapaa liikkuvuus Britannian ja EU:n välillä jatkuu siirtymäkauden ajan. Siirtymäkauden aikana sovelletaan nykyisiä arvonlisäverotuksen ja valmisteverotuksen säännöksiä ja ohjeistuksia. Tällöin Britannia • on mukana sisämarkkinoilla ja tulliunionissa sekä noudattaa EU:n lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia, mutta ei enää osallistu EU:n päätöksentekoon.

Vaikutukset kansalaisille

Britanniasta tulee EU:n ulkopuolinen valtio, mutta tavaroiden vapaa liikkuvuus Britannian ja EU:n välillä jatkuu siirtymäkauden ajan. Sopimus sisältää myös option yhden kerran tehtävästä siirtymäkauden pidennyksestä.

Lähde: Veronmaksajat