Liikennelupalausunto Econiasta

Tavara- ja henkilöliikennelupien hakeminen ja uusiminen edellyttää, että hakijalla tai haltijalla on oltava käytettävissään riittävästi varoja liikenteen harjoittamiseen keskeytyksettä ja sen asianmukaiseen hoitamiseen.

Liikenneluvat uusitaan hakemusten perusteella. Hakemus kannattaa laittaa vireille viimeistään kuukautta ennen voimassa olevan luvan päättymisaikaa. Kun hakemus on vireillä, voidaan liikennöintiä jatkaa, kunnes asiassa on saatu päätös.

Liikennelupalausunto todentaa vakavaraisuuden

Tavara- ja henkilöliikennelupien hakeminen ja uusiminen edellyttää, että hakijalla on riittävästi varoja liikenteen harjoittamiseen keskeytyksettä ja sen asianmukaiseen hoitamiseen. Hakemukseen tarvitaan selvitys yrityksen vakavaraisuudesta.

Todistuksen vakavaraisuudesta (Todistus tavara- ja joukkoliikenneluvan hakijan taloudellisista voimavaroista) allekirjoittaa auktorisoitu tilintarkastaja (KHT, HT, JHT) tai tilintarkastusyhteisö. Toinen tapa antaa selvitys vakavaraisuudesta on suomalaisen luotto-, rahoitus- tai vakuutuslaitoksen antamalla takaussitoumuksella (pankkitakaus) tai pankkitalletuksella (tilipanttaus).

Riittävät taloudelliset resurssit liikenneluvan velvoitteiden hoitamiseen

Yrityksellä tulee olla liikenneluvalliseen toimintaan riittävät taloudelliset resurssit eli hakijan on osoitettava vakavaraisuutensa. Taloudellisista velvoitteista tulee kyetä selviytymään keskeytyksettä tilikauden aikana. Hakijan tulee myös osoittaa, että siltä löytyy vakuuksia vähintään 9 000 € ensimmäisen auton osalta (useammalla luvalla edellytetään tätä vain kerran) ja vähintään 5 000 € per seuraava auto.

Vakavaraisuudessa otetaan huomioon hakijan kaikki liikenneluvat lukuun ottamatta taksiliikennelupia.

Tilaa liikennelupalausunto Econian verkkokaupasta.

Muista nämä:

  • Ennen 1.7.2018 myönnetyt luvat ovat voimassa 5 vuotta.
  • Uudet liikenneluvat ovat voimassa 10 vuotta.
  • Jos aiot uusia liikenneluvan, huolehti siitä, että yrityksessä säilyy riittävän oman pääoman osuus.
  • Uuden yrityksen ensimmäiseen liikennelupaan vaaditaan pankkitakaus tai -talletus. Varoja tulee olla ensimmäisestä autosta 9.000 euroa ja seuraavista 5.000 euroa kustakin.
  • Hae liikennelupaa ajoissa, viimeistään kuukautta ennen sen vanhenemista ja toimita tilintarkastajallemme yrityksesi tilinpäätös liikennelupalausuntoa varten.
  • Teemme tarvittaessa myös lupahakemuksesi sähköisesti Traficomille.

Lisätietoja liikenneluvan hakemisesta Traficomin sivuilta.