Tilaajan selvitettävä kevytyrittäjien velvoitteidenhoito rakennusalalla

Tilaajavastuulain mukainen selvitysvelvollisuus ulottuu myös niin kutsuttuihin kevytyrittäjiin. Kevytyrittäjällä viitataan yleensä henkilöön, joka myy työsuorituksia omiin nimiinsä ja laskuttaa työn laskutuspalvelun kautta. Kevytyrittäjällä ei välttämättä ole Y-tunnusta.

Suomen työlainsäädäntö ei tunne kevytyrittäjyys-termiä. Työtä tehdään pääsääntöisesti joko työsuhteessa tai yrittäjänä. Yleensä kevytyrittäjien ja laskutuspalvelun välillä ei ole työsuhdetta.

Rakennustoimintaan liittyen tilaajan selvitysvelvollisuus ulottuu myös niihin tilanteisiin, joissa sopimuspuolella ei ole työntekijöitä. Jos tilaaja on sopinut kevytyrittäjän kanssa rakentamistoimintaa koskevista töistä ja sopimuksen arvo on vähintään 9 000 euroa, on tilaajan hankittava kevytyrittäjästä tilaajavastuuselvitykset.

Mitä selvityksiä tulee hankkia?

Jos työn suorittaa yrittäjä, tulee tilaajan hankkia sopimuspuolelta selvitys verorekisterimerkinnöistä, kaupparekisteriote sekä veronmaksua koskeva selvitys.

Jos sopimuspuolena on kevytyrittäjä, on tilaajan hankittava selvitykset kevytyrittäjän velvoitteidenhoidosta. Selvityksiä ei voi antaa laskutuspalvelu.

Useimmiten kevytyrittäjällä ei ole Y-tunnusta, eikä sitä ei ole rekisteröity ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, työnantajarekisteriin tai kaupparekisteriin. Tällöin tilaaja voi pyytää sopimuspuolelta vapaamuotoisen selvityksen siitä, että sitä ei ole merkitty Verohallinnon rekistereihin eikä kaupparekisteriin.

Tärkein selvitys on veronmaksuasioita koskeva selvitys. Mikäli kevytyrittäjällä ei ole Y-tunnusta, ei sitä merkitä julkiseen verovelkarekisteriin. Tästä syystä tilaajan on pyydettävä veronmaksuasioita koskeva todistus suoraan sopimuspuolelta. Kevytyrittäjä saa itseään koskevan todistuksen verojen maksamisesta tai verovelkatodistuksen esimerkiksi Verohallinnon OmaVero-palvelusta.

Miten tilaaja täyttää selvitysvelvollisuutensa?

Selvitysvelvollisuuden täyttäminen  ei aiheuta tilaajalle kohtuuttomasti hallinnollista taakkaa, eikä kuormita myöskään kevytyrittäjää. Tilaaja voi pyytää kevytyrittäjää toimittamaan veronmaksuasioita koskevan todistuksen esimerkiksi sähköpostitse. Samalla kevytyrittäjä voi viestikentässä ilmoittaa vapaamuotoisesti, ettei sillä ole Y-tunnusta, eikä siksi verorekisterimerkintöjä tai kaupparekisteriotetta ole saatavilla. Tällä tavoin toimittaessa tilaaja on täyttänyt selvitysvelvollisuutensa. Tilaajan tulee säilyttää saamansa selvitykset kaksi vuotta sopimuksen mukaisen työn päättymisestä.

Lähde ja lisätietoja: Aluehallintovirasto