Din ekonomförvaltningspartner i Finland

Internationella företag kan anlita oss som sin officiella och lokala representant som sköter ärenden med skatte- och arbetarskyddsförvaltningen i Finland för deras räkning. Vi känner till den finländska myndighetsförvaltningen och det internationella rapporteringsförfarandet. Vi ger omfattande hjälp också på andra affärsverksamhetsområden och hjälper kunden också att uträtta personliga ärenden.