1 minuutin luku

Arvonlisäveron alarajahuojennuksesta luovutaan

Arvonlisävero (ALV) on kulutusvero, joka lisätään tuotteiden ja palveluiden hintaan. Yritykset toimivat tavallisesti arvonlisäverovelvollisina, mikä tarkoittaa, että ne ovat velvollisia rekisteröitymään arvonlisäverorekisteriin ja veloittamaan asiakkailtaan arvonlisäveron myymistään tuotteista ja palveluista. Yritysten, joiden liikevaihto ylittää 15 000 euroa vuodessa, on pakko rekisteröityä arvonlisäverovelvollisiksi ja huolehtia ALV:n oikeasta ilmoittamisesta ja maksamisesta Verohallinnolle.

Econia-800x400-36-2

 

Arvonlisäveron alarajahuojennus on ollut tärkeä tuki pienille yrityksille. Se on mahdollistanut alhaisemman arvonlisäveron maksamisen, kun yrityksen liikevaihto on pysynyt alle tietyn alarajan. Tämä on helpottanut pienyrittäjien taloudellista taakkaa ja edistänyt heidän toimintaansa.

 

Vaikutus pienyrityksiin

Vuonna 2023 astui voimaan päätös poistaa arvonlisäveron alarajahuojennus 1.1.2025. Tämä päätös on herättänyt paljon keskustelua ja huolta pienyrittäjien keskuudessa. Alarajahuojennuksen poisto tarkoittaa sitä, että pienyritysten on nyt maksettava täysi arvonlisävero liikevaihdostaan riippumatta. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi pienyritysten kassavirtaan ja kannattavuuteen.

Pienyritykset joutuvat tulevaisuudessa maksamaan enemmän veroja, joka voi johtaa pienyritysten hinnankorotuksiin ja/tai toiminnan supistamiseen, mikä puolestaan voi vaikuttaa työllisyyteen ja talouskasvuun.

Alarajahuojennuksen poisto lisää myös hallinnollista taakkaa pienyrityksille, kun ne joutuvat seuraamaan tarkemmin liikevaihtoaan ja huolehtimaan täyden arvonlisäveron maksamisesta ja ilmoittamisesta. Tämä voi vaatia lisää resursseja ja aikaa, mikä voi olla haastavaa erityisesti pienille yksinyrittäjille tai pienyrityksille, joilla on rajalliset resurssit.

 

Yhteiskunnalliset vaikutukset

Yhteiskunnallisesti alarajahuojennuksen poistolla voi olla laajempiakin vaikutuksia. Pienyritykset ovat usein merkittävä osa paikallistaloutta ja työllistävät monia ihmisiä. Jos nämä yritykset joutuvat vaikeuksiin tai jopa lopettavat toimintansa alarajahuojennuksen poiston seurauksena, se voi vaikuttaa paikallisyhteisöjen talouteen ja työllisyyteen.

Verottajan näkökulmasta alarajahuojennuksen poistolla voi olla positiivisia vaikutuksia verotuloihin, kun yritykset maksavat enemmän arvonlisäveroa. Kuitenkin on tärkeää huomioida, että tämä voi olla lyhytnäköinen lähestymistapa, koska pitkällä aikavälillä pienyritysten vaikeudet voivat johtaa verotulojen laskuun, kun yritykset lopettavat toimintansa tai supistavat sitä.

Arvonlisäveron alarajahuojennuksen poisto on herättänyt huolta ja epävarmuutta pienyrittäjien keskuudessa. On tärkeää, että hallitus ja muut päättäjät ottavat huomioon nämä huolenaiheet ja pyrkivät tukemaan pienyrityksiä tämän muutoksen keskellä.

 

Pohditko ALV-alarajahuojennuksen vaikutuksia yrityksesi talouteen?

Asiantuntijamme auttavat!

Muut sisällöt, jotka voivat kiinnostaa sinua

Maahantuonnin arvonlisäverotus Verohallinnolle

Arvonlisäverovelvollisten yritysten tavaroiden maahantuonnin verotus siirtyy Tullilta Verohallinnolle 1.1.2018 alkaen. Tämän päivämäärän jälkeen...

Lue lisää →

Maksuperusteinen arvonlisäveron tilitys

Pienten yritysten rahoitustilanne ja maksuvalmius saavat helpotusta uuden hallituksen myötä, jos hallitusohjelmaan kirjattu maksuperustainen...

Lue lisää →

Arvonlisäverovelvollisuuden alaraja nousee

Arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa, joka perustuu tilikauden liikevaihtoon, korotetaan 10 000 eurosta 15 000 euroon ensi vuoden alusta. Tarkoitus...

Lue lisää →