1 minuutin luku

Työkyvyttömyyseläkkeen rahoituksen maksuluokkamalli uudistuu

Työkyvyttömyyseläkkeen rahoituksen maksuluokkamalli uudistuu - Econia

 

Työkyvyttömyyseläkkeen maksuluokkamallin rahoituksen uudistus painottaa työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyä ja työhyvinvoinnin edistämistä. Tavoitteena on parantaa muun muassa ikääntyvien ja vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä. Uudistus tuli voimaan tämän vuoden alussa. 

Työeläkemaksuissa muutos alkaa näkyä vaiheittain, ensimmäisen kerran vuonna 2025 ja täysimääräisesti vuonna 2029.

Maksuluokkamalli koskee vain suuria työnantajia, joiden työntekijöiden palkkasumma ylittää noin 2,25 miljoonaa euroa vuodessa. Mitä suurempi työnantaja on palkkasummalla mitattuna, sitä enemmän malli vaikuttaa. Jos palkkasumma ylittää noin 36 miljoonaa euroa, maksuluokan vaikutus on täysimääräinen. Pieniä työnantajia maksuluokkamalli ei koske. 

Isojen yritysten työkyvyttömyyseläkkeen maksuluokkamalli perustuu työnantajien maksuihin, joita suoritetaan työntekijöidensä työkyvyttömyyseläkkeistä. Maksuluokkia määritellään yritysten toimialan, kokoluokan ja vakuutusyhtiön mukaan. Työnantajat maksavat vakuutusmaksuja työntekijöidensä puolesta, ja nämä maksut perustuvat yrityksen historialliseen työkyvyttömyyseläkemenoon. 

Uudistuksen myötä työkyvyttömyyseläkkeen rahoitusmalliin tuodaan muutoksia, joilla kannustetaan työnantajia entistä enemmän panostamaan työntekijöiden
työhyvinvointiin ja työkyvyn ylläpitoon. Tämä sisältää työkykyä edistäviä toimenpiteitä työpaikalla, kuten ergonomian parantamista, työntekijöiden terveydestä huolehtimista ja työkyvyn seurantaa. 

 

Painotus ehkäisevissä toimenpiteissä

Yksi merkittävä muutos uudistuksessa on ennakoivien ja ehkäisevien toimenpiteiden painottaminen. Yritykset, jotka satsaavat työntekijöidensä terveyteen ja hyvinvointiin, saavat alhaisempia maksuluokkia ja siten pienempiä työkyvyttömyyseläkemaksuja.  Työntekijän kannalta uudistuksella voi olla positiivisia vaikutuksia, jos työnantajat panostavat jatkossa entistä enemmän työhyvinvointiin ja työkyvyn ylläpitoon. Tämä taas parantaa työntekijöiden terveyttä, vähentää sairauspoissaoloja ja parantaa työilmapiiriä. 

Lue lisää Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen sivuilta.

Muut sisällöt, jotka voivat kiinnostaa sinua

Työterveyshuolto tukee työntekijän työkykyä

Työterveyshuollon tarkoitus on ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia. Lisäksi sen tarkoitus on edistää työntekijöiden työ- ja...

Lue lisää →

Henkilökuntaedut verotuksessa 2020

Työnantajan kustantama hammashoito henkilökuntaetuna Työnantajan kustantama hammashoito voi olla työntekijälle verovapaa henkilökuntaetu vain, jos se...

Lue lisää →

Uusi tapaturmalaki voimaan 2016

1.1.2016 astuu voimaan uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki. Uudessa laissa määritellään nykyistä lakia yksityiskohtaisemmin ne vahingot, jotka on...

Lue lisää →