1 minuutin luku

Rajan ylittämiseen lisää rajoituksia

Suomen ja muiden maiden välisiä rajaliikenteen rajoituksia ja karanteenimääräyksiä tiukennetaan ja jatketaan 13. toukokuuta saakka. Sallittua on vain välttämätön työmatkaliikenne tai muu välttämätön liikenne. Rajan ylittävällä työntekijällä on oltava työnantajan osoittama todistus työn välttämättömyydestä.

 

Suomeen saapuvat henkilöt ovat rajanylityksen syystä riippumatta velvollisia pysymään karanteenia vastaavissa olosuhteissa 14 vuorokauden ajan. Välttämätöntä ensihoidon ja pelastustoimen henkilöstön rajanylitystä tai tavaraliikenteen kuljetushenkilöstöä tämä vaatimus ei koske.

Tavaraliikenteen kuljetushenkilöstölle annetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistus tartuntariskin vähentämisestä ja karanteenia vastaavissa olosuhteissa olemisesta.

Ruotsin tai Norjan puolella työssä käyvien suomalaisten tulee olla karanteenia vastaavissa olosuhteissa heidän ollessaan Suomessa. Työntekijät voivat tällä edellytyksellä jatkaa työssäkäyntiä karanteeniohjeistusta noudattaen. Ruotsista tai Norjasta Suomeen tulevien työntekijöiden puolestaan tulee noudattaa ohjeistusta tartuntariskin vähentämisestä ja olla karanteenia vastaavissa olosuhteissa mahdollisuuksien mukaan niin Suomessa kuin kotona ollessaan.

Hallitus suosittaa Suomeen Ruotsista, Virosta ja Saksasta liikennöiviä laivayhtiöitä lopettamaan henkilöliikenteen lipunmyynnin lukuun ottamatta tavara- ja rahtiliikennettä. Suositus on voimassa 13.5. saakka.

Lähde ja lisätietoja: valtioneuvosto.

 


Tighter restrictions on border traffic

The Government decided to prolong the validity of the decision on the temporary reintroduction of border control at internal borders and the restrictions on traffic. The validity period was extended to 13 May 2020.

The aim is to further reduce movement in the common travel-to-work area along the borders with Sweden and Norway. Only strictly necessary travel to work will be allowed, and employees must carry a certificate from their employer stating that the work is essential. As a rule, all persons arriving across internal borders to Finland are obliged, during their stay in Finland, to follow the instructions of the Finnish health authorities and to remain under quarantine-like conditions for 14 days from their last entry to Finland. This will not apply to essential emergency medical service and rescue service personnel or to freight transport personnel.

The Government recommends that shipping companies operating to Finland from Sweden, Estonia and Germany stop the sale of passenger tickets for ships departing on or after 11 April 2020, with the exception of goods and freight transport. The recommendation will be in force until 13 May 2020.

Read more

 

Muut sisällöt, jotka voivat kiinnostaa sinua

Tilaajan selvitettävä kevytyrittäjien velvoitteidenhoito rakennusalalla

Tilaajavastuulain mukainen selvitysvelvollisuus ulottuu myös niin kutsuttuihin kevytyrittäjiin. Kevytyrittäjällä viitataan yleensä henkilöön, joka...

Lue lisää →

Econia avustaa kausityöntekijöitä testauksissa ja rokotuksissa sekä järjestää karanteeniasunnot

Koronapandemia on pakottanut kausi- ja kesätyöntekijöitä maahan tuovat yritykset tarkentamaan turvallisuustoimiaan ja käytänteitään....

Lue lisää →

Miten Brexit vaikuttaa?

Britannian ero EU:sta tuo muutoksia myös rajat ylittävään kaupankäyntiin. Seuraukset ovat erilaisia riippuen siitä, eroaako Britannia EU:sta ilman...

Lue lisää →