Verohallinnolta ohje tutkimus-​ ja kehittämisvähennyksestä

 

Yhdistelmävähennys muodostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen on yleinen lisävähennys, joka on 50 prosenttia yhdistelmävähennykseen oikeuttavista menoista. Yleisen lisävähennyksen verovuosikohtainen vähimmäismäärä on 5 000 euroa ja enimmäismäärä 500 000 euroa. Yleisen lisävähennyksen voi tehdä ensimmäisen kerran verovuonna 2023.

Toinen osa on tutkimus-​ ja kehittämistoiminnan menojen lisääntymisen perusteella tehtävä ylimääräinen lisävähennys, joka on 45 prosenttia verovuoden ja tätä edeltävän verovuoden kaikkien yhdistelmävähennykseen oikeuttavien menojen erotuksesta. Ylimääräisellä lisävähennyksellä ei ole vähimmäismäärää, mutta sen verovuosikohtainen enimmäismäärä on 500 000 euroa. Ylimääräisen lisävähennyksen voi tehdä ensimmäisen kerran verovuonna 2024. Kun ohjeessa kerrotaan yhtä aikaa sekä yleisestä että ylimääräisestä lisävähennyksestä, käytetään käsitettä yhdistelmävähennys tai monikkomuotoa lisävähennykset.

Yhdistelmävähennyksen laki on pysyvä. Yhdistelmävähennyksen lisäksi on voimassa määräaikainen laki tutkimus-​ ja kehittämistoiminnan yhteistyövähennyksestä.

Lue lisää Verohallinnon sivuilta

Muut sisällöt, jotka voivat kiinnostaa sinua

Verohallinto päivitti ohjetta täydentävästä verotuspäätöksestä

Verohallinto on päivittänyt ohjeen Täydentävä verotuspäätös. Täydentävän verotuspäätöksen menettelyssä verovelvollisen tekemä oikaisuvaatimus...

Lue lisää →

Henkilöstön virkistys- ja harrastustoiminta

Virkistys- ja harrastustoiminnalla tarkoitetaan koko henkilöstön viihtyvyyttä ja suorituskykyä ylläpitävää ja parantavaa toimintaa. Verovapaan...

Lue lisää →

Tulorekisteri-ilmoittamisen laiminlyöntimaksut

Verohallinto on julkaissut 20.12.2019 päivätyn ohjeen Tulorekisteri-ilmoittamisen laiminlyöntimaksu. Verohallinto määrää tulorekisteri-ilmoittamisen...

Lue lisää →