1 minuutin luku

Vuoden 2019 veroilmoitusten määräajat

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän veroilmoitus

Esitäytetyn veroilmoituksen puuttuvat ja korjatut tiedot on annettava viimeistään 5.5.2020, 12.5.2020 tai 19.5.2020 sen mukaan kuin esitäytettyyn veroilmoitukseen on merkitty.

Jos verovelvollinen ei ole saanut esitäytettyä veroilmoitusta, veroilmoitus on jätettävä viimeistään 19.5.2020.

 

Maatalouden veroilmoitus 2019

Maatalouden veroilmoitus ja esitäytetyn veroilmoituksen puuttuvat ja korjatut tiedot tulee ilmoittaa viimeistään 2.4.2020.

 

Liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoitus

Liikettä tai ammattia harjoittavan verovelvollisen on annettava elinkeinotoiminnan veroilmoitus ja esitäytetyn veroilmoituksen puuttuvat ja korjatut tiedot viimeistään 2.4.2020.

 

Metsätalouden veroilmoitus ja metsätalouden arvonlisäveron veroilmoitus

Metsätalouden tuloveroilmoitus on annettava viimeistään 2.3.2020. Jos verovelvollinen tai hänen puolisonsa harjoittaa maataloutta, liikettä tai ammattia ja maatalouden tai elinkeinotoiminnan veroilmoitus on annettava viimeistään 2.4.2020. Myös metsätalouden tuloveroilmoitus on annettava viimeistään mainittuna päivänä.

Sellaisen metsätaloutta harjoittavan luonnollisen henkilön, kuolinpesän tai verotusyhtymän, jonka arvonlisäverotuksessa sovellettava verokausi on kalenterivuosi ja joka ei harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa, ei ole annettava arvonlisäveroa koskevaa veroilmoitusta ajalta, jolta ei ole veroa koskevia tietoja, ellei Verohallinto sitä erikseen vaadi.

 

Puolisoiden veroilmoituksen antamisaikaa koskeva poikkeus

Verovelvollisten, joihin sovelletaan puolisoita koskevia säännöksiä, on annettava veroilmoitus tai esitäytetyn veroilmoituksen puuttuvat ja korjatut tiedot samassa määräajassa. Jos määräaika päättyisi näillä puolisoilla eri aikaan, puolisoiden on annettava veroilmoitus tai esitäytetyn veroilmoituksen puuttuvat ja korjatut tiedot aikaisemmin päättyvässä määräajassa.

 

Verotusyhtymät

Verotusyhtymän on annettava veroilmoitus viimeistään 2.3.2020.

 

Elinkeinoyhtymät

Elinkeinoyhtymän on annettava veroilmoitus viimeistään 2.4.2020.

 

Yhteisön ja yhteisetuuden veroilmoitus

Yhteisön ja yhteisetuuden on annettava veroilmoitus neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden lopusta lukien.

Ulkomaisen kuolinpesän on annettava veroilmoitus viimeistään 30.4.2020.

 

Kiinteistötietojen ilmoittaminen kiinteistöverotusta varten

Yhteisön ja yhteisetuuden on ilmoitettava kiinteistöverotuksen perusteena olevien tietojen virheet ja puutteet viimeistään 30.4.2020.  Muut verovelvolliset antavat edellä mainitun ilmoituksen 5.5.2020.  Puolisoiden yhdessä omistamasta kiinteistöstä riittää yksi yhteinen ilmoitus.

Lisätietoja Verohallinnon sivuilta

Muut sisällöt, jotka voivat kiinnostaa sinua

Vuoden 2020 veroilmoitusten määräajat

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän veroilmoitus Vuoden 2020 esitäytetyn veroilmoituksen puuttuvat ja korjatut tiedot on annettava viimeistään...

Lue lisää →

Osakeyhtiöiden koroton ennakkoveron täydentäminen poistuu

Ennakkoveron täydennysmaksun koroton maksuaika poistuu Aiemmin osakeyhtiöt ovat voineet maksaa oma-aloitteisesti ennakon täydennysmaksua...

Lue lisää →

Maahantuonnin arvonlisäverotus Verohallinnolle

Arvonlisäverovelvollisten yritysten tavaroiden maahantuonnin verotus siirtyy Tullilta Verohallinnolle 1.1.2018 alkaen. Tämän päivämäärän jälkeen...

Lue lisää →