Econia Whistle - anonyymi ilmoituskanava

Anonyymi ilmoituskanava pakolliseksi

Whistleblower-direktiivin täytäntöönpano etenee

Hallituksen esitys HE 147/2022 laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta sekä siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 19.9.2022. Lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Whistleblower-direktiivin mukaisen anonyymin ilmoituskanavan perustamisvelvollisuus koskee kaikkia yli 50 työntekijää työllistäviä yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioita sekä valtion virastoja.  

Organisaatioille on tulossa lain yleisestä voimaantulosta laskien kolmen kuukauden siirtymäaika sisäisen ilmoituskanavan perustamista varten. Alle 250 henkeä työllistäviin yrityksiin sovellettava siirtymäaika on pidempi, 17.12.2023 saakka. Eduskuntakäsittely on tarkoitus saada maaliin syksyn aikana, jolloin laki voisi tulla voimaan jopa jo vuoden 2023 alussa. Ripeää käsittelyä puoltaa se, että niin sanotun ilmoittajansuojeludirektiivin (2019/1937/EU) mukaisesti kansallisen lainsäädännön olisi tullut olla valmiina jo 17.12.2021.

Saat direktiivin mukaisen anonyymin ilmoituskanavan helposti ja nopeasti käyttöön Econialta! Tutustu EconiaWhistle -sovellukseen ja kysy lisää myyntipäällikkö Lassi Siréniltä: lassi.siren@econia.com tai 050 407 5562.

Facebook
Twitter
LinkedIn