Econia aktiivisesti mukana Henkilöstöala Helan toiminnassa

Henkilöstöala Hela ry:n vuosikokous järjestettiin tuttuun tapaan Hämeenlinnassa marraskuun alussa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Econian myyntihallintojohtaja Jaakko Niinisalo.

Henkilöstöalan yritykset jatkavat yhteistyötä työvoimaviranomaisten kanssa kohtaanto-ongelmien selättämiseksi

Henkilöstöala HELAn toimitusjohtaja Merru Tuliara totesi liittokokouksessa, että ala jatkaa vahvaa yhteistyötä julkisten työvoimaviranomaisten kanssa kohtaanto-ongelmien selättämiseksi.

”Yksityisen ja julkisen työnvälityksen yhteistyö on tärkeää, jotta työpaikat voidaan täyttää ja työnhakijat löytävät työtä. TE-palveluiden siirryttyä kuntiin on tärkeää, että yhteistyötä jatketaan ja kehitetään edelleen. Uudet työllisyysalueet tarvitsevat verkostoja, joissa työvoimapalveluja kehitetään yhdessä,” kertoi Tuliara.

Kansainvälinen rekrytointi ja työelämälähtöinen koulutus ovat tärkeitä työkaluja kohtaanto-ongelmien ratkaisemiseksi.

Henkilöstöalan yritykset ovat vahvoja kansainvälisen rekrytoinnin toimijoita. Alan yrityksillä on merkittävää osaamista ja kokemusta kansainvälisestä rekrytoinnista ja vahvat verkostot.

”Kansainvälinen rekrytointi on tärkeää, jotta yritykset pystyvät saamaan tarvitsemansa osaamisen. Teemme aktiivista yhteistyötä muun muassa viranomaisten kanssa, jotta rekrytointi varsinkin ns. kolmansista maista olisi helppoa ja sujuvaa,” Tuliara toteaa.

Kohtaanto-ongelma työmarkkinoilla johtuu osittain siitä, ettei työnhakijoiden osaaminen vastaa yritysten tarpeita. Tarvitaan lisäkoulutusta ja koulutuksen on oltava yrityslähtöistä, työelämää lähellä olevaa koulutusta. Henkilöstöalan yrityksillä on myös tässä iso rooli, sillä ne yhdistävät yritykset, oppilaitokset ja työnhakijat.

Lue lisää Henkilöstöalan sivuilta.

Hela ry:n vuosikokouksessa Econialla oli vahva edustus. Kuvassa yhdistyksen toimitusjohtaja Merru Tuliara ja vuosikokouksen puheenjohtajana toiminut Econian Henkilöstöpalveluiden myyntihallintojohtaja Jaakko Niinisalo.

Hela ry:n vuosikokouksessa Econialla oli vahva edustus. Kuvassa yhdistyksen toimitusjohtaja Merru Tuliara ja vuosikokouksen puheenjohtajana toiminut Econian Henkilöstöpalveluiden myyntihallintojohtaja Jaakko Niinisalo.

Facebook
Twitter
LinkedIn