Ennakkotilinpäätöksellä voi vaikuttaa tulokseen ja ennustettavuuteen

Päättyykö yrityksesi tilikausi vuodenvaihteessa? Nyt on juuri oikea aika saada kaikki hyöty ennakkotilinpäätöksestä ja mahdollisesti vaikuttaa vielä yrityksen tulokseen ja nopeuttaa varsinaista tilinpäätöstä.  Ennakkotilinpäätös on alustava tilinpäätös, joka tehdään muutamaa kuukautta ennen tilikauden päättymistä ja jossa pyritään huomioimaan kaikki varsinaiseen tilinpäätökseen vaikuttavat tekijät.  Ennakkotilinpäätös suuntaa aina eteenpäin!

Verosuunnittelu ja talouden ennustettavuus

Ennakkotilinpäätöksestä hyötyvät ne yritykset, joissa jaksotuksia ja varauksia ei tehdä kuukausitasolla tai joissa tilikauden aikana toimitaan maksuperusteisesti. Lomapalkkavaraukset, luottotappiot, varastonmuutokset ja keskeneräiset työt yms. vaikuttavat kaikki yrityksen verotettavaan tulokseen.

Yrityksen oman pääoman tilannetta ennakkoon seuraamalla on mahdollista suunnitella myös voitonjakoa tarkemmin. Onko kannattavampaa esimerkiksi nostaa palkkaa vai osinkoa?

Mahdollisuus vaikuttaa ajoissa

Onko yrityksessä tapahtunut tai tapahtumassa muutoksia, tiedossa suuria tuloeriä vai onko yritys vaarassa menettää oman pääomansa? Ennakkotilinpäätös voi tuoda esiin asioita, joihin ei enää varsinaisen tilinpäätöksen aikana voida vaikuttaa.

Budjetointi ja suunnittelu

Muutama kuukausi ennen tilikauden päättymistä tehty ennakkotilinpäätös helpottaa seuraava vuoden suunnittelua ja budjetin laatimista.  Oli yrityksesi sitten aloittava, kasvava, hiipuva tai toiminnassaan muutoksia kokeva tai uusia toimintoja hakeva, niin hyödyt varmasti ennakkotilinpäätöksestä, joka suuntaa jo tulevalle vuodelle.

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Econian asiantuntijoihin posti@localhost tai 02- 6305 300.