Hankintalain uudistus helpottaa pk-yritysten osallistumista tarjouskilpailuun

Valmisteilla olevan hankintalainsäädännön kokonaisuudistuksen tavoitteena on muuttaa julkisia hankintoja yksinkertaisemmiksi ja näin parantaa pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua tarjouskilpailuihin.

Uudistusten myötä kilpailuttaminen selkiintyisi ja prosessi vaatisi vähemmän resursseja yrityksiltä. Tosin yrittäjien kannalta olennaiseksi jää se, että kilpailutuksen laukaisevia alarajoja ei nostettaisi liian korkealle. Lain valmisteluryhmissä on mainittu jo mm. tavara- ja palveluhankintojen alarajan tuplaamista ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kolminkertaistamista.