Henkilökuntaedut verotuksessa

Verohallinnon Henkilökuntaedut verotuksessa -ohjetta on päivitetty. Ohjeeseen on myös lisätty uusi luku koskien työntekijän valintamahdollisuutta kahden tai useamman verovapaan edun välillä. Lisäksi ohjeen kohtia, jotka käsittelevät hammashoitoa ja fysioterapiaa on muutettu.

Hammashoito

Työnantajan kustantama hammashoito voi olla työntekijälle verovapaa vain, jos se on työnantajan järjestämää, siitä on sovittu työterveyttä koskevassa ohjesäännössä tai muussa vastaavassa asiakirjassa ja hoito on tavanomaista ja kohtuullista. Edun verovapauteen ei vaikuta se, saako työnantaja hammashoidosta Kansaneläkelaitoksen korvausta vai ei.

Vapaaehtoiseen työterveyshuoltoon kuuluvan hammashoidon voi järjestää sopimuksella julkisen tai yksityisen palveluntarjoajan kanssa. Työnantaja voi järjestää hammashoidon myös antamalla työntekijälle lähetteen, jossa on määritelty, mitä palveluja työnantajan kustantama ja työterveysohjesäännössä sovittu hammashoito kattaa. Hammashoidon voi järjestää myös kohdennetulla maksuvälineellä tai vakuutuksella.

Fysioterapia

Työterveyslääkärin määräämä fysioterapia on verovapaa etu. Vuoden alusta alkaen on ollut mahdollinen myös työfysioterapeutin suoravastaanottokäynti, jossa työntekijä voi päästä erillisen lisäkoulutuksen saaneen työfysioterapeutin vastaanotolle ilman erillistä lähetettä korkeintaan yhdelle arviokäynnille ja mahdolliselle seurantakäynnille. Edellytyksenä on, että tästä on sovittu työnantajan ja työterveyshuollon kesken ja asia on kirjattu työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan.

Työntekijä voi valita kahden verovapaan edun välillä

Työnantaja saattaa tarjota verovapaan henkilökuntaedun siten, että kukin työntekijä voi valita haluamansa verovapaan edun useamman vaihtoehdon joukosta. Työnantajan tarjoamat vaihtoehdot voivat olla verovapaita suoraan lain nojalla ja tiettyyn euromäärään saakka (kuten liikunta- ja kulttuurisetelit tai työsuhdematkalippu) tai sellaisia etuja, joiden verovapauden edellytykset eivät ilmene suoraan laista (esimerkiksi sairauskuluvakuutus).

Lue lisää Verohallinnon ohjeesta.