Henkilöstön virkistys- ja harrastustoiminta

Virkistys- ja harrastustoiminnalla tarkoitetaan koko henkilöstön viihtyvyyttä ja suorituskykyä ylläpitävää ja parantavaa toimintaa.

Verovapaan virkistys- ja harrastustoiminnan tulee olla työnantajan järjestämää, jolloin työnantaja valitsee virkistys- ja harrastustoiminnan tavan ja paikan tai järjestää edun luovuttamalla tilojaan henkilökunnan käytettäväksi yhteisessä virkistys- ja harrastustoiminnassa.

Työnantaja voi järjestää edun myös ulkopuolisen palvelun tarjoajan kautta maksamalla virkistys- ja harrastustoiminnasta suoraan tällaiselle taholle. Työntekijä voi valita työnantajan valmiiksi valitsemista virkistys- ja harrastustoimintapaikoista itselleen sopivan.

Muusta virkistys- ja harrastustoiminnasta poiketen liikunta- ja kulttuuritoiminta katsotaan tietyin edellytyksin verovapaaksi eduksi myös silloin, kun työnantajan tarjoama toiminta on järjestetty omaehtoiseksi eli työntekijä voi siis itse valita haluamansa liikunta- tai kulttuuritoimintatavan, -paikan ja ajankohdan. Liikunta- ja kulttuurisetelit ovat verovapaita 400 euron määrään asti.

Itse järjestetty harrastustoiminta

Työnantajan maksukuittia vastaan maksamat palkansaajan itse valitseman harrastuksen tai muun virkistystilaisuuden maksut ovat aina veronalaista palkkaa. Jos työntekijä esimerkiksi varaa itse keilavuoron keilahallilta, maksaa vuoron kustannukset ja työnantaja korvaa työntekijälle kustannukset kuitin mukaisesti kokonaan tai osittain, ei kyseessä ole työnantajan järjestämä verovapaa henkilökuntaetu.

Lisätietoja: Hallintopäällikkö Tarja Lounasvaara, Talous- ja palkkahallinnon, erityisasiantuntija, KLT, puh. 02 6305 312, tarja.lounasvaara(a)econia.com

Lue lisää Verohallinnon sivuilta.