Kelan sairauspäivärahan määrän perusteet muuttuvat 1.1.2020

Kelan sairauspäivärahan määräytyminen muuttuu vuodenvaihteessa. Tammikuun alusta lähtien päivärahan määrä perustuu vuosituloon eikä enää verotuksessa todettuihin työtuloihin. Samalla poistuu mahdollisuus, jossa päivärahan perusteena olisi päivärahakautta edeltävien kuuden kuukauden tulot.

Päivärahan laskeminen 1.1.2020 alkaen

Sairauspäiväraha määräytyy vuositulon perusteella. Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolta, joka edeltää päivärahaoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. Tarkastelujakson ja päivärahan alkamisajankohdan väliin jää 1 kuukausi, jonka aikana saatuja tuloja ei oteta huomioon.

Siirtymävaiheessa tammikuussa 2020 tätä puskurikuukautta ei ole. vuositulon tarkastelujakso on työkyvyttömyyden alkamista välittömästi edeltävät 12 kalenterikuukautta eli 1.1.–31.12.2019. Vuosituloon huomioidaan palkkatulot, vakuutuspalkka, YEL- ja MYEL-työtulo, tietyt etuudet sekä tietyt ansionmenetyskorvaukset. Vuositulo voi muodostua yhdestä tai useammasta edellä mainitusta tulosta. Kela saa yleensä tarvitsemansa tiedot tulorekisteristä ja vakuutuslaitoksista, eikä niitä tarvitse ilmoittaa erikseen Kelaan.

Muutos koskee sekä yrittäjiä että palkansaajia. Vuodenvaihteen jälkeen sairauspäivärahan perusteena ei voi enää käyttää päivärahakautta edeltävien kuuden kuukauden tuloja, vaikka ne olisivat yli 20 % korkeammat kuin edellisessä verotuksessa todetut tulot.

Lue lisää Kelan sivuilta!