Kiinteistöveropäätökset OmaVerossa maaliskuussa 

Yritys- ja yhteisöasiakkaat saavat jatkossa vain yhden kiinteistöverotuspäätöksen, vaikka kiinteistöjä olisikin useassa kunnassa. Kiinteistöverotuspäätökset näkyvät OmaVerossa viimeistään 16.3.2020. Jos kiinteistöverotuspäätöksessä on yli 200 sivua, yhteisöasiakkaat saavat ns. tiivistetyn kiinteistöverotuspäätöksen, jossa näkyy vain osa tiedoista. Tarkemmat tiedot näkyvät OmaVerossa.

Tee muutokset OmaVerossa

Jos tiedoissa on korjattavaa tai tietoja puuttuu, muutokset on ilmoitettava OmaVerossa. Kiinteistötietojen korjausten ja täydennysten määräpäivä on yhteisöillä 30.4.2020. Yhteisöt eivät voi enää ilmoittaa kiinteistötietoja paperilomakkeella. Suurimmalla osalla yhteisöasiakkaista kiinteistöveron eräpäivät ovat 6.7. ja 7.9.2020. Eräpäivä näkyy päätöksessä.

Henkilöasiakkailla ja kuolinpesillä, avoimilla yhtiöillä, kommandiittiyhtiöillä sekä elinkeinoyhtymillä kiinteistöveroilmoituksen määräpäivä on 5.5.2020.

Lue lisää Verohallinnon sivuilta