Komissio hyväksyi Finnveran tukiohjelman

Euroopan komissio hyväksyi 20.4.2020 Finnveran tukiohjelman, jonka nojalla koronavirusepidemian aiheuttaman kriisin takia taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille yrityksille voidaan myöntää takauksia ja lainoja sekä käyttöpääomaan että investointeihin. Tämä on komission ensimmäinen Suomen toimia koronavirustilanteessa koskeva valtiontukipäätös.

Päätös perustuu komission Covid 19 -tiedonantoon, jolla joustavoitetaan tilapäisesti EU:n valtiontukisääntöjä. Joustojen tavoitteena on, että jäsenvaltiot voivat tehdä monipuolisia toimenpiteitä erityisesti yritysrahoituksen saatavuuden ja yritysten maksuvalmiuden turvaamiseksi kriisin aikana. Tilapäiset säännöt ovat voimassa vuoden 2020 loppuun.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista tiedonannon mukaisista toimenpiteistä ja komission on hyväksyttävä toimenpiteet ennen kuin ne voidaan ottaa käyttöön.

Valtiontukiohjelma mahdollistaa yritysten rahoittamisen sekä joustavamman hinnoittelun ja ehdot

Tukiohjelma mahdollistaa koronaepidemian johdosta vaikeuksiin joutuneen yrityksen rahoittamisen sekä joustavamman hinnoittelun ja ehdot. Lisäksi tukiohjelma helpottaa yrityksille myönnettyjen tukien kertymistä, sillä Finnveran tukiohjelman puitteissa myöntämä rahoitus ei kasaudu muiden viranomaisten myöntämien avustusten tai rahoituksen kanssa. Koronatukiohjelma ei myöskään kasvata yrityksen tai konsernin niin sanottua de minimis -tukikiintiötä.

Lue lisää valtioneuvoston sivuilta.