Lisäyksiä arvonlisäveron vähennysoikeuteen

Verohallinto on julkaissut päivitetyn ohjeen Arvonlisäveron vähennysoikeudesta. Edellistä ohjetta on päivitetty ja siihen on lisätty monta uutta kappaletta, jotka käsittelevät arvonlisäveron vähennysoikeutta, kun omaisuutta myydään.

Arvonlisäveron vähennysoikeus kiinteistön myynnissä

Kun kiinteistön myynnin yhteydessä syntyneiden kulujen ei katsota kohdistuvan suoraan ja välittömästi kiinteistön myyntiin, vaan siihen taloudelliseen toimintaan, jossa kiinteistöä käytetään tai on ennen myyntiä käytetty, ovat kiinteistön myynnin yhteydessä syntyneet kulut yleiskuluja ja niiden arvonlisäveron vähennysoikeuden laajuus määräytyy yleiskuluja koskevien periaatteiden mukaisesti.

Sen sijaan suoraan kiinteistön myyntiin kohdistuvien hankintojen arvonlisävero ei ole vähennyskelpoinen.

Arvonlisäveron vähennysoikeus on aina arvioitava kiinteistön myyntitilanteessa tapauskohtaisesti. Huomioon on otettava kulujen luonteen lisäksi myös kyseisen kiinteistön aiempi ja tulevaisuuden käyttö sekä koko taloudellinen kokonaisuus. Myös sillä voi olla merkitystä, mihin kiinteistön myynnistä saadut varat käytetään.

Tytäryhtiön osakkeiden myynti ja arvonlisävero

Emoyhtiön myydessä sellaisen tytäryhtiön osakkeita, jolle tehdyistä palveluista se on ennen osakkeiden myyntiä veloittanut tytäryhtiöltään arvonlisäverollisia palveluja, ovat osakkeet on osakkeiden myyntiä pidettävä emoyhtiön arvonlisäverollisen toiminnan välittömänä, pysyvänä ja välttämättömänä jatkeena. Tässä yhteydessä syntyvät kulut ovat yleiskuluja. Yleiskulujen arvonlisäveron vähennyskelpoisuus määräytyy yleiskulujen periaatteiden mukaisesti. Oikeuskäytännön mukaan Vähennyskelpoisuus edellyttää kuitenkin sitä, että osakkeiden myynnistä saadut varat käytetään emoyhtiön alvilliseen toimintaan esimerkiksi siten, että osakkeiden myynti liittyy emoyhtiön ja koko konsernin liiketoiminnan lopettamiseen tai arvonlisäverollisen liiketoiminnan rahoituksen lainojen maksamiseen rahoittamiseksi otettujen lainojen maksamiseen.

Jos emoyhtiö ei ole veloittanut tytäryhtiöltä arvonlisäverollisia palveluja ja myy ko. tytäryhtiön osakkeet, ovat ne olleet emoyhtiön passiivisessa omistuksessa ja kuuluneet emoyhtiön sijoitusomaisuuteen. Silloin tytäryhtiöosakkeiden myynnin yhteydessä syntyneet kulut kohdistuvat suoraan ja välittömästi osakkeiden myyntiin, eikä emoyhtiöllä ei ole oikeutta vähentää myynnin yhteydessä syntyneiden suorien ja välittömien kulujen arvonlisäveroa.

Arvonlisävero ja arvopaperit

Jos arvopapereiden myynnistä ei makseta arvonlisäveroa, eivät niiden myyntiin suoraan ja välittömästi kohdistuvien hankintojen arvonlisävero ole vähennyskelpoinen. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi sopimusneuvotteluihin liittyvät kulut sekä sopimuksen laatimiseen ja kohdeyhtiön analysointiin liittyvät due diligence -kulut liittyvät kulut.

Jos arvopaperikauppa ja jää toteutumatta, eivät kauppaan liittyvät hankinnat kohdistu suoraan ja välittömästi arvopapereiden myyntiin ja niiden hankintojen vähennysoikeus tulee arvioida tapauskohtaisesti.

Lue lisää Verohallinnon sivuilta.